Minst 800 kronor mer i månaden. Det kräver förbunden inom 6F när de i dag presenterade sina gemensamma avtalskrav.

Efter att LO-samordningen kring avtalsrörelsen sprack i slutet av oktober har det pågått intensiva diskussioner inom 6F om en egen samordning. Utöver det gemensamma lönekravet är de nu också överens om en rad allmänna villkor.
Det var fem nöjda förbundsordföranden som presenterade sina gemensamma krav på presskonferensen.
– Vi har stort stöd inom 6F för våra viktiga frågor, sa Magnus Petterson från Fastighets. För oss är det viktigt att få ut löneutrymmet i krontal i våra avtalsområden med lägst löner. Det jämnar ut löneskillnaderna. Ett rent procentpåslag för alla på samma nivå innebär att löneskillnaderna mellan de lågavlönade och de högavlönade ökar och det vill vi inte se.

Janne Rudén (Seko), Christer Persson (utredare), Jonas Wallin (Elektrikerna), Johan Lindholm (Byggnads), Mikael Johansson (Målarna) och Magnus Pettersson (Fastighets).

Magnus Pettersson välkomnade också kravet på åtgärder för att komma åt missbruket av visstidsanställningar. En tredjedel av dem som arbetar på städavtalen har någon form av allmän visstidsanställning. Även åtgärder som begränsar arbetsgivarens möjligheter till hyvling är viktigt, menar Magnus Pettersson.
– Hyvling är ett växande bekymmer i städbranschen. Vi ser att las skyddar anställningstiden, inte sysselsättningsgraden i anställningen, sa han.
Hyvling av anställningar förekommer vid arbetsbrist, det vill säga arbetsgivaren passar på att omreglera anställningsavtalen till lägre tjänstgöringsgrad. Ytterligare ett gemensamt avtalskrav är att få fram tydliga regler som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att ensidigt införa åtgärder, till exempel gps i tjänstebilar, som påverkar de anställdas integritet.
Hur kraven ska formuleras är upp till varje förbund.
Om något av förbunden inom 6F kommer att få problem med att få gehör sina avtalskrav har de övriga lovat att stötta. Det kan till exempel vara att varsla om stridsåtgärder.

IF Metall räknar med att Industrifackens uppgörelse med sina motparter kommer att vara ett riktmärke för resten av avtalsrörelsen. Industrifacken har tidigare meddelat att de vill ha 2,8 procents lönepåslag. Men förbunden inom 6F känner inte att de måste hålla sig till industrins nivå på lönekrav.
– Vi är inte knutna till märket, sa Jonas Wallin, ordförande för Elektrikerna.

Kommunal kväver att deras låglönegrupp undersköterskor ska få mer i lönepåslag än andra. Hur ser 6F på att Kommunal valt ut en yrkesgrupp, Jari Visshed, avtalsansvarig på Fastighets?
– Jämställdheten på arbetsmarknaden ska öka, det är alla LO-förbund överens om. Vi inom 6F kommer inte att kräva kompensationskrav om Kommunal för ut mer för till sina uskor, sa han. Jari Visshed hänvisar till en skrivning i 6F-överenskommelsen att i de fall ett LO förbund identifierar grupper som är värdediskriminerade ska förbundet kunna ta ut ett högre löneutrymme för att komma åt diskrimineringen utan att det ställs kompensationskrav från andra förbund.

Även andra LO-förbund kan ansluta sig till 6F samordningen. Enligt Johan Lindholm pågår samtal med ett antal förbund.

Lönekraven i korthet:

  • Löneökningar med minst 800 kronor per månad och heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme om 3,2 procent.
  • Avtalens lägstalöner ska höjas med minst 800 kronor.
  • Samtliga ersättningar i avtalen, till exempel ersättning för obekväm arbetstid, höjs med 3,2 procent
  • Satsning på att minska löneklyftorna mellan män och kvinnor genom att kräva löneökningar i kronor i ställer för procent.
  • 6F kräver att avtalen ska vara på ett år.

6F består av Fastighets, Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko.