Erika Haraldsson har haft en visstidsanställning på Sodexo i snart två år. Hon arbetar på Arlanda
 där företaget städar flygplan och där visstidsanställningar tillämpas för att täcka sjukdom, vabb och arbetstoppar. I somras jobbade ett femtiotal personer på de villkoren.
– Jag brukar få scheman för 14 dagar framåt. Det är oftast minst åtta timmar per vecka, men det varierar mycket hur många arbetstimmar det blir. Jag får också jobberbjudanden via sms om det dyker upp jobb samma dag eller dagen före, säger hon.

Under förra december och januari fick hon inte jobba alls eftersom antalet flyg alltid minskar markant under dessa månader.
– Det är väldigt tufft att få ekonomin att gå runt eftersom jag aldrig vet hur mycket jobb som finns. När det funnits gott om lediga pass har det hänt att jag arbetat 14, 15 eller 16 dagar i sträck.

På Sodexo pågår en förhandling med Fastighets om visstidsanställningarna och hur de tillämpas på Arlanda.
– Lediga pass skickas ut via sms för att det är det snabbaste sättet att få fram folk. På Arlanda kan det uppstå behov av extra personal på väldigt kort varsel. Ibland beror det på sjukdomar, ibland på ändrade flygtider. Visstidsanställningar är vanliga även på andra företag på Arlanda, säger Rickard Glimmerud, distriktschef på Sodexo.

Linda Karlsson, förtroendevald på AG:s Städservice AB
 i Lidköping, berättar också om otrygga visstidsanställningar. De tillämpas vid tillfälliga arbetstoppar på företaget.
– Jag tror att det är en handfull städare som har den här anställningsformen. De skriver på ett ramavtal som inte garanterar dem några timmar alls men som kan ge dem jobb när företaget har ont om folk. De skriver ner dag för dag när de jobbar och hur många timmar de arbetar, säger Linda Karlsson.

Erikas och Lindas kolleger är inte ensamma om otrygga anställningar. En rundringning till förbundets avdelningsordföranden visar att visstidsanställning vid behov förekommer på flera håll. Arbetstoppar och uppdrag som förekommer sällan och som behöver bemannas snabbt är några av orsakerna. Men det råder en osäkerhet om exakt hur många i branschen som rings in vid behov, vilket gör att mörkertalet kan vara stort.
Att olika former av tidsbegränsade anställningar har ökat i städbranschen under de senaste åren är dock säkert, säger Jari Visshed, avtalsansvarig på Fastighets. Fastighets uppfattning är att stadigvarande arbetskraftsbehov ska leda till tillsvidareanställningar och inte tidsbegränsade.
– Reglerna för allmän visstid i lagen, utan krav på motivering, har öppnat upp för arbetsgivaren att anställa för korta kontrakt, säger han.

LO:s undersökning om anställningsformer från förra året visar att anställningar vid behov och anställningar per timme är de vanligaste formerna av allmän visstidsanställning bland arbetare. Tidsbegränsade anställningar är vanligast inom kultur, nöje samt hotell- och restaurang. Men även fastighetsservice, som också omfattar städning, hamnar högt på listan.

Vad ska Fastighets göra för att minska de otrygga anställningarna?
– Vi vill ändra lagen om anställningsskydd så att arbetsgivare inte kan överutnyttja visstidsanställningar. Om det inte går behöver vi få in begränsningar i kollektivavtal, säger förbundsordförande Magnus Pettersson.

Avtal utan timmar:

Enligt kollektivavtalet Serviceentreprenad, som omfattar anställda i privata städföretag, ska alla anställda ha ett anställningsbevis. Vid tidsbegränsade anställningar på högst två veckor kan anställningstiden dokumenteras i bilaga vid varje enskilt tillfälle.