Karin Lovén, doktorand på Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola, har fått stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats från Prevent och Afa försäkring för sin studie om städsprejer.

I sin delstudie använde hon en avancerad mätmetod för att undersöka vilka partiklar och gaser som bildas vid användning av städsprejer och vart de tar vägen.
Hon testade sex olika produkter som städföretag själva uppgett att de använder, tre professionella och tre som finns i den vanliga handeln.
Det första hon tittade på var hur stor andel av sprejen som förblir luftburen.
– Det skilde ganska mycket mellan de olika produkterna, men upp till en femtedel av sprejen nådde inte den avsedda ytan, säger Karin Lovén.

Den andra delen av studien handlade om hur stor del av det luftburna som blev partiklar och hur stor del som blev gas, vilket visade sig vara den största delen.
– Partiklar är fasta och kan fastna på olika ställen i lungorna när de andas in. Gaser är molekyler och påverkar andningsvägarna på andra sätt, förklarar hon.
Utifrån detta gjordes sedan en mindre studie med en grupp privatpersoner som blev utsatta för dessa ämnen i ett labb och undersökta av läkare. Testet gav inga statistiskt säkerställda resultat men visade ändå tendenser på att både luftflödet genom näsan och tårfilmen i ögonen påverkades av sprejerna.
Karin Lovéns arbete ingår dessutom i ett större projekt på Designvetenskaper om hur städares luftvägar påverkas av kemikalierna som används.
– Nästa gång kommer vi rikta in oss på riktiga städare som får komma hit för en större exponeringsstudie, säger hon.

En del i projektet är att ta in erfarenheter och kunskaper från en referensgrupp där bland annat flera fackförbund och branschorganisationen Städbranschen Sverige ingår.
Björn Lindberg, ombudsman i region Syd, är den som deltar från Fastighets.
– Folk är generellt sett inte
 så medvetna om riskerna med sprejer men inom städ har problemen med astma- och lungskador ökat, säger han.
Han menar
 att det där
för är viktigt 
för Fastig
hets att vara med och 
bidra med
kunskap och
 erfarenheter och för att medverka till förändring och till minskad försäljning av farliga produkter.
– Vi vill kunna ge kunskap till våra medlemmar och till våra skyddsombud, säger Björn Lindberg.
Karin Lovén hoppas, liksom Björn Lindberg, att forskningen kan leda till rekommendationer om hur sprejer ska användas för att minska påverkan på städares hälsa.


 

Även ergonomi undersöks


En annan del i projektet är att titta på hur ergonomiskt det är att arbeta med sprejflaskorna. Det är lättare att dosera med en sprejflaska, men det kan ge belastningsskador i händer och fingrar.