Skyddsombud runt om i landet slår larm om att de inte får tillräckligt mycket tid till att göra så kallade uppdragsgranskningar, där de tillsammans med arbetsgivaren granskar arbetsmiljön på nya objekt. Om skyddsombudet hittar brister ska de rättas till innan Samhalls personal börjar jobba där.

Annica Falck är är fackligt förtroendevald.

Annica Falck är Fastighets representant i Samhalls företagsråd. Hon har fått rapporter om att skyddsombud enbart ges möjlighet att undersöka en del av det nya uppdraget. Det händer också att företaget redan startat uppdraget innan skyddsombudet kopplas in.
– Jag har påpekat att uppdragsgranskningarna inte fungerar som de ska. Företaget har lovat att bättra sig men problemen verkar vara kvar. Det är jätteviktigt att vi kan rätta till eventuella brister i arbetsmiljön i tid, säger Annica Falck.
Enligt henne känner skyddsombud en press från företaget att skynda sig, speciellt vid snabba affärer. De känner sig osäkra om de ska påpeka alla brister. De vet att de kan ta tid att åtgärda vilket kan var negativt för Samhall.

Anders Johansson, förhandlingschef på Samhall, har tagit del av kritiken i företagsrådet, men anser inte att det skulle vara ett så stort problem.
– Vi har bra rutiner för uppdragsgranskningar, men det kan så klart hända att vi ibland missar. Vi tar kritiken på allvar, men vi tycker att det kan räcka att granska en av arbetsplatserna vid en stor upphandling med många liknande arbetsplatser, säger Anders Johansson.