När Bengt Sandberg fick ta emot förbundets förtjänsttecken i guld av ordförande Magnus Pettersson på förbundsmötet i november var det som den hittills äldsta ombudsmannen. När han nu går i pension har han ett tydligt budskap.
– Fastighets måste ta tillbaka idédebatten, vad vi vill med våra branscher. Det gäller allt från lönebildning – vad ska generera lön och hur ska vi agera för att få en bättre löneutveckling? – till hur fastighetsbranschen ska utvecklas. Är vi påhejare av en förvaltningsmodell där det finns ett antal beställare av entreprenörer eller ska vi ha egenregi? Jag tycker att vi ska ha uppfattningar om sånt och driva de frågorna.

Han framhåller det omfattande programarbete som pågick i slutet av 1980-talet och under 1990-talet.
– Vi gjorde ett mångfaldsprogram, vi tog ett lönepolitiskt program och ett handlingsprogram för städbranschen. Vi hade också en arbetsgrupp under namnet ”Huslivet”, där vi försökte formulera tankarna kring den framtida fastighetsförvaltningen.
Det viktigaste var inte programformuleringarna i sig, menar han.
– Det viktigaste var diskussionerna fram till den färdiga produkten, att involvera alla förtroendevalda, medlemmar och ombudsmän. Så att man sen kan känna sig säker när man argumenterar.

Handlingsprogrammet för städbranschen ledde till konkreta resultat.
– På 80-talet var 90 procent av all städning kvällsstädning och 90 procent var på beting, alltså en prestationslöneform. Tio år senare, efter att vi jobbat målmedvetet, var 90 procent dagstädning och vi hade månadslön och tidlön. Det var en hel revolution av städbranschen. I början av diskussionerna sa arbetsgivaren, det här går aldrig. Men det gick ju. Kamp lönar sig.

Nu har städbranschen backat till en stor andel deltider, delade turer och osäkra anställningar, varför?
– Vi trodde nog att vi var hemma i de diskussionerna och så höll vi inte i. Det är ju samma trend i andra branscher, inom hotell, restaurang och butik och vi har haft en uppluckring av anställningsformer under den borgerliga regeringen.

Med tydlig opinionsbildning kan Fastighets åter förbättra villkoren i städbranschen och höja yrkets status, anser han.
– Jag tror på utbildning. Man kan inte komma direkt från gatan och gå in och städa, det kräver kunskap om metod och underlag, kemikalier och allt. När det tydliggörs är kunden beredd att betala för det här proffset. Då blir det också lättare att motivera en arbetsgivare att ha heltid. Plus att det ska bli dyrt att ha kvällsstäd, vi har ett onödigt lågt ob.

Att Bengt Sandberg hamnade i Fastighets var lite av en slump. Han började som målare, men tröttnade.
– Hela mitt arbetslag sprack, de blev arbetsskadade och det var bara jag kvar. Så jag var på väg att söka jobb när jag mötte en lumparpolare som putsade fönster utanför Arbetsförmedlingen. Han berättade om putsjobbet och jag tyckte att det lät så jäkla häftigt, så jag åkte 
med honom till Vasabolaget, struntade i besöket på Arbetsförmedlingen och fick jobb direkt.
Då var fönsterputsarjobbet rätt illa sett, något som förändrats med åren.
– Många tyckte nog att det var halvluffare som hade kvartingen i hinken, men putsjobbet har utvecklats till ett yrkesarbete på de här åren. De är förhållandevis högavlönade, i alla fall i storstadsregionerna och de som går på ackord.

Parallellt med arbetet på Vasabolaget, senare ISS, har Bengt jobbat fackligt, bland annat som regionalt skyddsombud, men också politiskt. Han har suttit i kommunfullmäktige, varit gruppledare i fastighetsnämnden och är nu ordförande i Älvsjö socialdemokratiska områdesförening, representant i Stockholms arbetarekommuns representantskap och ledamot i Stockholm Globe Arenas styrelse.
– I början var jag en bråkstake, jag kallades gaphals. Jag har också lyckats bli utesluten både ur SSU, för att de trodde att jag var trotskist, och ur SKP för att jag ansågs vara för höger.

Nu skriker han inte längre, men hjärtat klappar varmt.
– Jag har alltid burits av tanken att göra det bättre för våra medlemmar och att i varje sammanhang ta kampen för individens rätt. Nu tänker jag fortsätta jobba i Fackligt center för papperslösa, vi har massor på gång.

 

Bengt Sandberg

Yrke: Ombudsman på Fastighets region Ost som nu går i pension.
Ålder: 63 år.
Familj: Fru, 3 barn, 9 barnbarn, ett tionde på gång. 3 barnbarnsbarn och ett till på gång.
Fritid: ”Nu när jag går i pension ska jag bli en närvarande pappa, farfar och gammelmorfar”. Gillar att vara i fritidshuset i Bergslagen.  Är politiskt aktiv. Ordförande för Fackligt centrum för papperslösa.