Du har kanske – som många andra – tvingats in i en karusell av osäkra anställningar. Vikariat blandas med olika former av visstidsanställningar. De kan staplas på varandra under mycket lång tid innan du kan få ett fast jobb.

Fast anställning – eller anställning tills vidare som det egentligen heter – är den vanligaste anställningsformen på arbetsmarknaden. Om du får ett jobb och det inte står något särskilt i annonsen, eller om arbetsgivaren inte säger något annat är du fast anställd.
En tillsvidareanställning innebär att du har ett jobb utan någon tidsbegränsning från början. Du kan i och för sig sägas upp, framför allt på grund av arbetsbrist. Då har du rätt till uppsägningstid för att kunna hitta ett nytt jobb.

Vad är då en visstidsanställning? En visstidsanställning innebär att du har ett jobb med tidsbegränsning, exempelvis ”allmän visstid 2016-01-01 till 2016-11-01”. Då upphör din anställning den 1 november. Du kan i princip inte sägas upp före den 1 november. Egentligen har du skyldighet att arbeta fram till samma datum, men kan komma överens med arbetsgivaren om att sluta tidigare.
Du kan också ha ett vikariat för någon som är föräldraledig. Då brukar anställningen gälla ”under NN:s föräldraledighet dock längst till 2016–11–01”. Då slutar du antingen när den du vikarierar för kommer tillbaka, eller den 1 november.

Allmän visstidsanställning.
Enligt lagen om anställningsskydd, las, behöver inte arbetsgivaren förklara varför han vill anställa dig på allmän visstid. Han eller hon kan välja det i stället för att ge dig ett fast jobb.
När du arbetat på allmän visstid i två år inom en tidsperiod om fem år, blir du automatiskt fast anställd. Det kallas för konverteringsregeln.
I tre av kollektivavtalen inom din bransch (Almega Serviceavtal, Almega Fastighet och Fastigo) får allmän visstid bara gälla 18 månader. Längre tid måste förhandlas med facket. Även här övergår allmän visstid automatiskt till fast anställning efter två år.

Vikariat. Du ersätter någon som är sjuk eller ledig, eller på grund av att en ledig tjänst inte har tillsatts. I princip ska du veta vem du vikarierar för. Arbetsgivaren kan lägga ihop olika frånvaro så att du exempelvis ersätter flera personer som arbetar deltid. Ditt vikariat upphör när personen du ersätter kommer tillbaka.
Även här får du fast jobb om du vikarierat sammanlagt minst två år under en femårsperiod.

Säsong. Du kan exempelvis bli anställd för att sköta parker eller trädgårdar under sommaren, eller för vinterunderhåll. När du fyllt 67 år. Vi har ingen egentlig pensionsålder i Sverige. Egentligen kan du jobba hur länge som helst. Men arbetsgivaren har rätt att säga upp dig när du fyllt 67 år. Om du är 67 år eller äldre har arbetsgivaren rätt att erbjuda dig en visstidsanställning i stället för fast tjänst.

Viktigt att känna till: Du kan inte lägga ihop allmän visstid och vikariat när du räknar ut din anställningstid för att räkna ut om konverteringsregeln slår till. Regeln gäller anställningsformerna var och en för sig.

Sammanfattning: Olika anställningsformer

  • Du kan i princip inte sägas upp i förtid under en visstidsanställning.
  • Efter två år under en femårsperiod får du fast jobb.
  • Du kan inte lägga ihop vikariat och allmän visstid för att få fast jobb inom två år.