Kommunal kräver minst 1 061 kronor för undersköterskor och minst 661 kronor för övriga yrkesgrupper. Sveriges kommuner och landsting kan inte lova några extra pengar för undersköterskorna.

Kommunal har i dag lämnat över sina avtalskrav. I ett pressmeddelande skriver förbundet att undersköterskornas månadslön i genomsnitt är 2 800 kronor lägre än en verkstadsarbetares.
– Konsekvensen blir att det i Sverige 2015 faktiskt värderas högre att ta hand om maskiner än om människor. Det är en värdediskriminering som inte är acceptabel, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

Utöver lönekraven finns också kravet på att parterna ska påbörja arbetet för att heltid ska bli norm. Kommunal vill få fram en tidplan och tydliga mål för arbetet. Det ska ske samtidigt som Kommunal vill se satsningar på bättre arbetsmiljö.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill ha sifferlösa avtal utan centralt angivna nivåer för löneökningar. Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, säger till Ekot att hon inte kan utlova några extra pengar till undersköterskorna.
– Vi förhåller oss till den konkurrensutsatta sektorn och märket är viktig i diskussionerna. Sen får vi se hur vi, inom den ramen, kan arbeta för viktiga yrkesgrupper där undersköterskor naturligtvis är en.

I dag har även Facken inom industrin lämnat över sina yrkanden till sina motparter. Facken kräver löneökningar på 2,8 procent. Till exempel kräver IF Metall en individgaranti på 635 kronor på arbetsplatser utan lönesystem. Teknikföretagen vill slopa garantierna helt.

6F, där också Fastighets ingår, offentliggjorde sina gemensamma krav förra veckan. 6F kräver minst 800 kronor vilket motsvarar 3,2 procent.

Kommunals lönekrav är, bortsett från satsningen på undersköterskorna, i linje med Facken inom industrins krav på 2,8 procent. Räknar man in de extra pengarna till undersköterskorna landar Kommunals avtalskrav på cirka 3,3 procent, skriver Kommunalarbetaren.

Kommunals krav i korthet

  • Löneökningar på minst 661 kronor per månad och heltidsanställd.
  • Extra satsning på undersköterskor på minst 1 061 kronor per månad och heltidsanställd.
  • Lokala löneavtal ska stödja lönesättning som främjar utveckling i yrket. I det ingår erfarenhetstillägg för yrkesutbildade och en lönesättning för nyanställda som tar hänsyn till erfarenhet och kompetens.