Kollektivavtal är ett bra sätt att sätta upp spelregler för en bransch eller yrkesgrupp. Men de förmår inte skapa rättvisa på arbetsmarknaden. Tvärtom ökar klyftorna mellan arbetstagare i olika sektorer, visar en färsk rapport från tankesmedjan 
Katalys. Fackförbund som representerar starka grupper på arbetsmarknaden kan vara säkra på att ro hem
 schysta procentuella löneökningar till
 sina medlemmar och kan koncentrera 
sig på att förbättra villkoren – medan 
fack där medlemmarna har en svag
 ställning på arbetsmarknaden tvingas fokusera på höjda löner och att villkoren inte försämras. De som missgynnas är kvinnor, utrikesfödda och arbetare.

För Fastighets är Serviceentreprenadavtalet ett exempel där det är viktigt med löneökningar i kronor, för att inte glappet till mer välbetalda yrken ska öka. Nivån på lägstalönen är viktig att slå vakt om, eftersom det är norm att städare går in på lägstalönen och sen bara höjer lönen marginellt. Industrinormen och låsningen till löneökningar i procent är problematisk för svagare grupper och ett hinder för att nå jämställda löner.

Katalysrapporten utmynnar i en uppmaning till ökad solidaritet och samordning mellan fackförbunden. Hur det blir med den saken under avtalsrörelsen blir ett av våra viktigaste områden att bevaka under 2016.

Som stöd för nästa års tidningsproduktion har vi en alldeles färsk läsarundersökning.
Arbetsplatsreportagen får högst betyg, 8 av 10 är mest intresserade av dessa. På frågan vad vi borde skriva mer om toppar lönefrågor, följt av arbetsrätt och arbetsmiljö. En majoritet har nytta av tidningen och tidningen får höga betyg för att vara lättläst, trovärdig och aktuell.
Tack till er som tog er tid att svara på läsarundersökningen! Den är ett viktigt verktyg för oss för att kunna göra tidningen ännu bättre.

Nu närmar sig jul- och nyårshelg. Jag önskar dig en skön ledighet och ett gott nytt år!