Tidigare i höst publicerade Skatteverket en rapport om städbranschen, där 25 företag av 50 fick anmärkningar. Bland de granskade företagen finns minst två auktoriserade städföretag som inte har följt skattereglerna.
I ett auktoriserat städbolag i Malmö har företagsledaren bland annat fört över kostnaden för sin bil och bostad utan att förmånsbeskattas. I ett annat fall med
 ett auktoriserat städbolag i Stockholmsområdet, är det bland annat kostnader för en konferensresa som Skatteverket anser egentligen är en rekreationsresa för företagsledarens familj.
Revisionen visar också att företagsledaren fått städhjälp som inte redovisats som löneförmån. Granskningarna har lett till att företagen fått betala mer i arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt för 190 000 kronor, samt en straffavgift
i form av ett skattetillägg på 10 000 kronor.

I städbranschen ansöker städbolag om auktorisation hos arbetsgivarorganisationen Almegas auktorisationsnämnd. För att bli godkänt ska företaget uppfylla 14 kriterier. Företaget ska bland annat ha F-skattsedel och vara registrerat
i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret. Städbolaget ska också ha lämnat in en revisionsberättelse. Bolaget får inte ha skatteskulder hos Kronofogden och det förpliktar sig också att följa gällande lag och avtal. Om städföretaget anlitar underentreprenörer ställs det även krav på dessa.

Almegas Auktorisationsnämnd kommer att granska de två företagen och avgöra om de får behålla auktorisation eller inte, säger Ari Kouvonen, som är ansvarig för auktorisation på Almegas kansli.
– Det är givetvis inte
 bra att auktoriserade
företag gör skattefel.
 Men nämnden har
 inga egna revisorer 
eller andra resurser för 
att genomföra så omfattande granskningar, säger han.
Reglerna för auktoriserade städföretag kommer dock att skärpas inom kort. Arbetet har pågått sedan i somras.
– Det ska inte få vara för lätt att bli godkänd. Regelverket kommer därför att bli tuffare, säger Ari Kouvonen.


Borde inte en kund kunna lita på att auktoriserade städbolag följer lagar
 och regler?
– Ja, så klart. Jag skulle absolut hellre anlita ett auktoriserat företag än ett icke auktoriserat, säger Ari Kouvonen.

Auktorisationsnämnden kommer efter årsskiftet att utökas med representanter för både Fastighets och Kommunal.
– Det är viktigt att arbetsmarknadens parter ska få vara med. Deras medverkan ökar värdet av auktorisationen, kommenterar Ari Kouvonen.

Ewa Edström, ombudsman med ansvar för städavtalen på Fastighets, välkomnar att Fastighets får vara med.
– Vi borde ha varit med hela tiden. Fackförbunden hade representation från början men av någon anledning, som jag inte känner till, togs det bort, säger hon och fortsätter:
– Auktorisation är en viktig fråga
 för parterna att jobba med. Här finns det inga motsättningsförhållanden, enbart ett gemensamt intresse för en seriös städbransch.

Vill du veta mer om auktorisationen? Listan med samtliga krav finns på www.serviceforetagen.se/auktorisation/om-auktorisationen/auktorisationskriterier

Kollektivavtal missbrukas

Bland de städbolag där Skatteverket hittat skattefusk har minst häften kollektivavtal med Fastighets.

– Vi vill naturligtvis att städbolag ska ha kollektivavtal men ett kollektivavtal är inte alltid detsamma som en seriös arbetsgivare, säger Ewa Edström, ombudsman med ansvar för städavtalen på Fastighets.
Hon misstänker att de företag som fuskat med skatten även fuskar med andra saker, till exempel att de inte följer kollektivavtalets regler.

Borde inte ett företag med kollektivavtal vara både en seriös arbetsgivare och företagare?
– Självklart borde
 det vara så. När ett
 företag är bundet 
av ett kollektivavtal
 ska det följas. Om så
 inte sker har vi som 
ett fackförbund rätt 
att förhandla med 
arbetsgivaren för våra medlemmar på företaget.

Fastighets har också varit i kontakt med företag som missbrukar kollektivavtalet.
– Tyvärr finns det företag som tecknar kollektivavtal bara för att få anställa folk med bidrag via Arbetsförmedlingen. De följer sedan inte avtalet. De betalar till exempel inte kollektivavtalsenliga löner, säger Ewa Edström.

Enligt dagens regelverk har Skatteverket inte rätt att kontakta Arbetsförmedlingen när en skattegranskning visar 
att ett företag missbrukar bidrag från Arbetsförmedlingen. Därför håller Skatteverket tillsammans med åtta andra myndigheter på att jobba fram förslag till ändringar i sekretesslagstiftningen.