En tredje så kallad pappamånad i föräldraförsäkringen och ändringar för rut– och rotarbeten. Det är några av de lagändringar som införts från årsskiftet.

Flera av de nya skattereglerna berör privatpersoner, till exempel rutavdraget. Det maximala avdraget för rutarbete sänks, från 50 000 kronor till 25 000 kronor för dem som inte fyllt 65 år. För äldre gäller fortfarande 50000 kronor. Rutavdraget för städarbete ska endast omfatta enklare arbeten och flyttstädning.
Rotavdraget sänks från 50 procent till maximalt 30 procent av arbetskostnaden.

Pensionärer får sänkt skatt när det förhöjda grundavdraget för äldre justeras. För inkomster upp till 10 000 kronor i månaden beskattas inte den som är över 65 år högre än yngre anställda. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden.

Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionskonton slopas helt. Under 2015 var avdraget för pensionssparande ett fast belopp på 1 800 kronor.

Andra skatteändringar är att jobbskatteavdraget för arbetsinkomster över 50 000 kronor per månad trappas av. Och att skattereduktion för gåva till ideell verksamhet slopas. Men för gåvor som lämnades under 2015 gäller samma regler som tidigare.

Energiskatten höjs och påverkar priset på bensin och diesel. Bensin i miljöklass 1 höjs med 48 öre per liter och diesel i miljöklass 1 höjs med 53 öre per liter.

Eftersom en tredje så kallad pappamånad införs i föräldraförsäkringen ändras även lagen om jämställdhetsbonus. Det innebär att det blir färre dagar med jämställdhetsbonus när det blir fler dagar som är reserverade för respektive förälder. Äldre regler gäller fortfarande för föräldrapenning för barn som fötts före årsskiftet.
Föräldrapenning på grundnivån höjs från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag för att stärka ekonomin för barnhushåll med låga inkomster.

Även sjukförsäkringen ändras. Den bortre tidsgränsen avskaffas, men det sker först den 1 februari.

Svenska för invandrare, sfi, ska bli effektivare och ingå i kommunal vuxenutbildning, komvux. Helst ska undervisningen erbjudas på tider som är anpassade för elevernas behov. Hemkommunen är skyldig att även erbjuda studie- och yrkesvägledning och att en individuell studieplan ska tas fram för varje elev på komvux. Lagen gäller från årsskiftet men tillämpas först från den 1 juli i år.