Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring i kollektivavtalet för privatanställda arbetare. Syftet med TSL är att underlätta för företag och anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Omställningsstöd är ett bidrag till ett företag som vill erbjuda de uppsagda anställda jobbcoachning så att de lättare kan hitta ett nytt jobb eller få hjälp att starta eget.

TSL har ännu inte sammanställt siffrorna för december 2015. Men under den senaste tolvmånadersperioden, november 2014-november 2015, fick 789 personer i Fastighets omställningsstöd via TSL. Det är 90 personer fler än under motsvarande period året innan. Också andelen som fått ett nytt jobb under den senaste tolvmånadersperioden har ökat, från 74,3 till 79,2 procent.
Statistiken visar också att cirka hälften av dem under förra året fått ett nytt jobb har fått en tillsvidareanställning.

Av dem som inte lyckats få en ny anställning uppger cirka 7 procent till TSL att de är arbetslösa och söker arbete och drygt 2 procent är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Cirka 4 procent svarar i TSL:s undersökning att de är på utbildning och drygt 3 procent är sjukskrivna.
Drygt 3 procent valde att lämna programmet via omställningsstöd i förtid och 1 procent har gått i pension.