Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I december var 4 000 färre arbetslösa än för ett år sedan. Det visar Arbetsförmedlingens senaste siffror.

I december 2015 var åtta procent av Sveriges befolkning arbetslösa, 381 000 personer. Det är 4 000 färre än samma månad året innan.
Minskningen sker framför allt bland dem som är födda i Sverige, men även personer som är födda i Europa. Samtidigt fortsätter ökningen av arbetslösa som är födda utanför Europa. Enligt Arbetsförmedlingen beror det på att fler nyanlända kommit till Sverige och skrivit in sig som arbetssökande. I december förra var 143 000 inskrivna, jämfört med 125 000 i december 2014.

Dessutom är det fler som varit arbetslösa en längre tid. Även där är personer som är födda utanför Europa överrepresenterade.

En annan trend är att varslen fortsätter att minska. Siffrorna för december 2015 visar att en tredjedel färre varslades om uppsägning i december än under samma månad året innan.
Sett till hela året har siffran också blivit lägre. Under hela förra året varslades drygt 43 000 personer. Senast antalet varslade i landet var lägre var år 2007, då knappt 30 000  varslades. Under åren däremellan har det funnits två toppar, under lågkonjunkturen 2009 och år 2012.