Det behövs fler bostäder i Sverige. Boverket uppskattar behovet till 700 000 fram till år 2025. 6F och LO har ställt krav på ökat byggande och regeringen vill nu snabba på arbetet genom att samarbeta med andra partier.

Regeringen har jobbat med att förkorta överklagandeprocessen och har inlett satsningar på energieffektiva och klimatsmarta byggnader. Men de menar att det krävs mer.
I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver statsminister Stefan Löfven tillsammans med finansminister Magdalena Andersson och bostadsminister Mehmet Kaplan att regeringen tar initiativ till samtal med allianspartierna och Vänsterpartiet.

”För att klara det behöver vi lägga politiska låsningar och konflikter åt sidan”, skriver de i debattinlägget och påpekar att regeringen är beredd att göra det som krävs för att tillgodose behovet av nya bostäder.
De vill dels förenkla regelverken, dels öka byggandet genom att till exempel ”kraftigt öka antalet utbildningar” som kan ge jobb i byggbranschen. De vill också öppna mer för utländska byggbolag men skriver att det är ett krav att de ska arbeta under svenska villkor och svenska kollektivavtal. Dessutom vill de att statliga bolag ska få större möjligheter att bygga nya bostäder och att man ser över hur lokal mark kan planeras bättre för att skapa attraktiva platser för bostäder.

Slutligen vill regeringen förenkla möjligheterna till finansiering. Investeringsstödet för hyresrätter som redan har införts är ett sådant exempel. Men regeringen kan också tänka sig att lägga mer pengar till utlåning för att allmännytta, byggföretag och kommuner ska kunna bygga fler hyres- och bostadsrätter.

Det här är frågor som både Fastighets, genom 6F, och LO tidigare varit inne på. Under förra året inledde 6F kampanjen ”Sätt fart på Sverige”. Förutom krav på underhåll av infrastruktur och investeringar för att skapa jobb kräver de att det ska byggas minst 50 000 lägenheter per år fram till år 2030 och samtidigt renoveras 60 000 lägenheter om året.

LO tog i våras fram rapporten Bostadsbrist och arbetsmarknad. Där föreslår de att statens roll i byggandet ska stärkas med bland annat en statlig byggsamordnare och extra bidrag till kommuner som bygger mycket. Liksom regeringen nu föreslår vill även LO snabba på byggprocessen, öka byggandet av hyresrätter i attraktiva regioner.