Fastighets medlemmar fick i fjol ut 3,1 miljoner kronor i ersättningar sedan LO-TCO Rättsskydd drivit vidare deras ärenden i domstol. Det visar årsstatistiken från arbetsrättsbyrån.

Fastighets anlitar jurister från LO-TCO Rättskydd för att driva medlemmarnas försäkringsärenden och arbetsrättstvister. Förra året anmälde Fastighets betydligt färre nya ärenden till arbetsrättsbyrån, 32 stycken, jämfört med 72 året innan.
Jari Visshed på Fastighets har ännu inte tagit del av hela statistiken från LO-TCO Rättsskydd men misstänker att minskningen beror på att förbundet haft färre fall om förhandlingsvägran.
– Under 2014 hade vi flera ärenden med arbetsgivare som till exempel vägrade att teckna kollektivavtal och som vi med hjälp av LO-TCO Rättsskydd drev vidare till Arbetsdomstolen, säger han.

Majoriteten av de 58 avslutade ärendena från Fastighets under förra året berör arbetsrätt och handlar i första hand om arbetsgivare som vägrat att förhandla med Fastighets. En minoritet handlar om försäkringar, till exempel rätt till sjukpenning. De avslutade ärendena gav en betydligt mindre summa i form av ersättningar till förbundets medlemmar under 2015 än året innan då 63 ärenden blev klara. Summan har minskat från 7,8 miljoner till 3,1 miljoner kronor.
– Så ser det även ut för övriga förbund, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Den totala summan ersättningspengar till medlemmarna i LO, TCO och Saco minskade under förra året till 190 miljoner kronor från drygt 335 miljoner året innan. I det ingår alla typer av ärenden.
– Det tror jag är effekten av att försäkringsärenden blivit färre under ett antal år. När vi har lyckats med arbetsskadeärenden har det ofta också gett stora summor pengar till medlemmarna, säger Dan Holke.