Aftonbladets granskning av Kommunal har bland annat resulterat i att förbundets kassör, Anders Bergström, har lämnat sitt uppdrag med omedelbar verkan. Annelie Nordström, Kommunals ordförande, har bett om ursäkt för att de har handlat på ett sådant sätt att det har skadat organisationen och deras förtroende. Hon har också meddelat att de ska ta tag i de felaktigheter som varit.

Medlemmarna har reagerat starkt och under den senaste veckan har över 5 000 personer valt att lämna förbundet. Risken finns att detta drabbar även andra förbund.
– Det här skadar förtroendet generellt för hela den svenska fackliga rörelsen. Det spiller över på alla fackförbund och det är det som är det mest tragiska, säger Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande.
Vilka effekter kan det få?
– Effekten kan bli att vi får utträden på grund av detta. Vi har redan fått några såna signaler. Jag vet åtminstone en som har begärt utträde med detta som motivering, säger han.
Magnus Pettersson säger dock att han inte fått några fler liknande reaktioner så här långt, varken från medlemmar eller förtroendevalda.
– Det skulle vara tråkigt och synd om man drar alla över en kam, säger han och fortsätter:
– Vi har inte heller den affärsverksamhet som Kommunal har.

Aftonbladet har också skrivit om att Kommunal har bjudit på sprit i samband med julbord. Och enligt Kommunalarbetarens jämförelse har förbundet en relativt generös policy gällande alkohol vid representation.
I Fastighets representationspolicy står det att ”en allmän restriktiv hållning till representation med alkohol ska råda”.
Vad innebär det i praktiken?
– Vår huvudregel, både för intern och extern representation är två glas vin alternativt två öl. Starksprit förekommer bara i undantagsfall, säger Magnus Pettersson.
Vad för typ av undantagsfall?
– I huvudsak extern representation eller utländska besök.
Har ni anledning att se över era policys?
– Vi ser ständigt över våra policys på olika sätt. Vår personal- och arbetsmiljökommitté gör det nu men det har gjort under en längre tid. Det är ett ständigt pågående arbete.

Det har också uppmärksammats att Kommunal äger flera fastigheter med lägenheter och hyr ut till bland annat utrikesminister Margot Wallström. De har däremot inte lämnat någon lägenhet till den kommunala bostadskön på 16 år.

Fastighets äger en bostadsrätt i Stockholmsområdet. Den hyrs ut i andra hand till en ombudsman men han äger inte besittningsrätten. Han får alltså inte bo kvar där om han skulle sluta jobba för Fastighets.
Yvonne Nygårds, andre ordförande i förbundet, övernattar i veckorna i en lägenhet i Stockholm som ägs av Seko. Hon är dock inte skriven där och inte heller hon har besittningsrätt till lägenheten.
Förbundet äger i övrigt inga andra fastigheter men är delägare i kursgården Rönneberga tillsammans med övriga 6F-förbund och äger där drygt fem procent.
Dessutom är förbundet delägare i administrationsföretaget Fasab och enligt Magnus Pettersson äger Fastighets omkring 13 procent.

 

Fakta: Detta har hänt

  • Aftonbladet har avslöjat att delar av förbundsledningen har druckit och bjudit på sprit på Metropol Palais, den krog som Kommunal äger genom sitt handelsbolag Lyran. Ansvarig för verksamheten var då Kommunals kassör Anders Bergström. Det har framkommit att restaurangen har bedrivit cateringverksamhet utan tillstånd, bland annat till Kommunals representationsvåning. En känd porrstjärna har uppträtt på krogens scen och Lyrans styrelse har åkt på dyr inspirationsresa till London.
  • Granskningen har också visat att Anders Bergström har bott gratis på förbundets konferens- och semesteranläggning Marholmen.
  • Aftonbladet har också skrivit om att Kommunal har bjudit på sprit i samband med julbord.
  • Annat som uppmärksammats är att Kommunal äger flera bostadsfastigheter som hyrs ut till förbundets anställda, och till andra, däribland utrikesminister Margot Wallström. Förbundet har inte lämnat någon lägenhet till den kommunala bostadskön på 16 år.