Fler långtidsarbetslösa ungdomar ska få en tidsbegränsad anställning på Samhall. Facket tycker att de utvecklingsanställda ska få högre lön.

Regeringen presenterade i sin höstbudget att Samhall ska få 300 miljoner kronor extra som ska ge 2 000 nya jobb. Nyligen meddelade regeringen att målgruppen ska vara långtidsarbetslösa med funktionshinder och att de unga under 30 år ska prioriteras.
En utvecklingsanställning är en tidsbegränsad anställning under ett år.
– I år ska vi erbjuda fler personer utvecklingsanställning. Antalet har ökat från 1 000 personer i fjol till 2 000. Vi har varit mycket framgångsrika med det som vi kallar övergångar. Under de senaste åren har var tredje som fått utvecklingsanställning hos oss gått vidare till ett annat arbete inom ett år, säger Albin Falkmer, informationschef på Samhall.

Enligt Albin Falkmer påverkar det nya uppdraget inte Samhalls kärnverksamhet.
– Utvecklingsanställningarna går hand i hand med vårt uppdrag att utvecklas genom arbete, säger han.
En utvecklingsanställning innebär ett anpassat arbete. Cirka en fjärdedel av arbetstiden ska bestå av utvecklings- eller utbildningsinsatser. Insatserna kan vara allt från att lära sig nya arbetsuppgifter till att lära sig att skriva CV och söka jobb. Men det kan även, enligt informationschefen Albin Falkmer, vara olika former av praktik eller att man får utökat ansvar i arbetsgruppen.

Samhall höll nyligen en extra bolagsstämma då bolagsstyrelsen klubbade uppdraget från regeringen med fler utvecklingsanställningar. Hans Abrahamsson från Fastighets, som är en av arbetstagarrepresentanterna, var med på mötet.
– Ägaren, alltså staten, har beslutat att ge oss detta uppdrag. Vi arbetstagarrepresentanter är inte förtjusta i att de som har dessa anställningar, helt enligt kollektivavtalet, får lägre lön än den ordinarie personalen. Men de ska inte heller samma ha arbetskrav på sig som vi andra. Jag tycker att det är bra att Samhall kan erbjuda arbetsträning och möjlighet till utveckling för unga människor som haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden, säger han.
– Här i Boråstrakten funkar utvecklingsställningarna bra, men jag har fått rapporter från flera håll i landet om problem. Till exempel har Samhall gett anställda fel typ av arbetsuppgifter, säger Hans Abrahamsson.

Fastighets uppfattning är att alla, med eller utan funktionshinder, ska kunna leva på sin lön. De utvecklingsanställdas lön har dock under de senast tre åren varit lägre än avtalets lägsta lön.
– Vi är absolut inte emot Samhalls uppdrag att underlätta för långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden. Men vi kommer under avtalsrörelsen att ta upp vår kritik mot att utvecklingsanställda tjänar mindre än den ordinarie personalen, säger Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande.

Läs också 2 000 nya jobb hos  Samhall