I februari ska tio nyanlända börja praktisera på Riksbyggen som fastighetsskötare, drifttekniker och projektledare. Fastighets är positiv till satsningen.

Riksbyggen är bland de första företag som anmälde sig till den så kallade 100-klubben. Initiativet kommer från regeringen som i höstas uppmanade företag att ge praktikplats för minst 100 nyanlända inom tre år.
De tio som ska börja i februari kommer att praktisera i tre månader.
– Vi vill först se vad som funkar och vad som inte funkar i vårt upplägg. Därefter kör vi i gång på flera ställen i landet och med flera praktikanter, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

I Malmö ska tre praktikanter börja varav två ska jobba som fastighetsskötare och en som drifttekniker. Till Göteborg kommer en till två fastighetsskötare och en förvaltare eller drifttekniker. Karlstad ska ta emot två fastighetsskötare. De övriga praktikanterna ska jobba som projektledare.

På måndag ska handledarna  lära sig mer  om sitt uppdrag att ta hand om praktikanterna.
– Den här gången ska man som handledare inte bara prata om yrket. Men ska vara beredd på att svara på alla typer av frågor till exempel om hur det svenska samhället fungerar, säger Karin Goddard och fortsätter:
– Så fort det blev klart i höstas att Riksbyggen ska ge praktikplatser åt nyanlända sökte vi intresserade handledare bland våra anställda via intranet. Flera räckte upp handen för att vilja vara med så det har inte varit svårt att hitta handledare.
Arbetsförmedlingen ska ta fram lämpliga personer till platserna. Riksbyggen har kravprofiler om vad praktikanterna ska ha för kunskaper och kompetens.

Efter tre månader på Riksbyggen ska handledaren göra en bedömning om praktikantens yrkeskompetens.
– Den ska visa vad personer behöver lära sig mer av för att lättare kunna få jobb som till exempel fastighetsskötare eller drifttekniker, säger Karin Goddard.
– Kanske kan vi anställa någon av praktikanterna direkt.

Fastighets koncernklubb har tidigare påpekat att det är viktigt att handledarna ska få utbildning för sitt uppdrag och mer betalt i form av ett handledartillägg under tiden. Det kommer också att ske.
– Det bli ett win-win-förhållande. Tanken är att Riksbyggen ska erbjuda anställning till dem som har rätt kompetens. Företaget kommer att behöva anställa fler eftersom många kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Nyanlända får möjlighet till praktik och se hur arbetslivet fungerar, säger Nils-Eric Ekengren, ordförande för Fastighets koncernklubb och fortsätter:
– Att vara handledare kommer nog att ta ganska mycket tid, inte minst med tanke på att arbetsspråket kommer att vara engelska. Men jag tror att det kommer att fungera bra.

FOTNOT 100-klubben är en av flera i regeringens satsning  Sverige tillsammans för att förbättra de nyanländas etablering.