Fastighets och Samhall är oense om lönesättningen på flera håll i landet. Fastighets tycker att städarnas arbete värderas för lågt.

Enligt kollektivavtalet med Samhall ska lönerna höjas från 1 oktober 2015. Fem Fastighetsklubbar på Samhall har begärt en central förhandling efter att de inte kommit överens med företaget om de nya lönerna. Totalt berörs 250 anställdas löner, från städare till teamledare.
Fastighets och Samhallförbundet Almega ska förhandla om lönesättningen under februari och mars.
– Samhall ska uppmuntra sina anställda att ta ansvar och utveckla sig i jobbet men här finns det exempel på att lönen inte hänger med när man utvecklas och tar större ansvar, säger ombudsman Joakim Oscarsson från Fastighets.

Enligt lönesystemet ska en nyanställd få en grundlön på 19 406 kronor. Efter ett år ska de ha ett arbetsuppgiftstillägg. Principen är att ju mer självständigt och krävande arbete desto högre lönenivå. Skalan för lönetillägget består av fyra nivåer, det lägsta tillägget är 875 kronor och det högsta 2 925 kronor.
Under lönerevisionerna har klubbarna hittat städare och teamledare som, enligt Fastighets, är för lågt betalda.

Anders Johansson, förhandlingschef på Samhall, kan inte kommentera förhandlingarna i det här läget. Men han säger till Fastighetsfolket att Samhall självklart ska tillämpa kollektivavtalet på ett korrekt sätt.