Malmö stad får godkänt att använda Vita jobb-modellen, som är till för att kunna ställa krav på schysta villkor vid upphandlingar. Konkurrensverket har utrett modellen och kommit fram till att den inte bryter mot reglerna.

Malmö stad införde den så kallade Vita jobb-modellen för att kunna ställa krav som sållar bort anbud från oseriösa företag vid upphandlingar. Först ut var en upphandling om bevakningstjänster. Men Svenskt Näringsliv anmälde upphandlingen till Konkurrensverket. De tyckte bland annat att det var fel att Malmö stad anlitade fackliga företrädare som ombud för att göra kontroller och menade att det inte var tillåtet inom lagen om offentlig upphandling.

Malmö stad förklarade att fackförbund aldrig utför kontroller på eget initiativ och att kontrollerna sker inom ramen för avtalsuppföljning.
Nu har Konkurrensverket dragit samma slutsats och avskriver ärendet. Verket menar att det inte finns något som talar för att det här skulle bryta mot upphandlingsreglerna. Enligt lagen har en upphandlande myndighet stora möjligheter att välja hur de ska följa upp kontrakt och det är inte är ett måste att de gör det själva. Det är dock alltid myndigheten som är ansvarig för uppföljningen och den måste genomföras på ett oberoende sätt.

Andreas Schönström, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, säger till Kommunalarbetaren att han är glad över beslutet.
– Det är glädjande att Konkurrensverket slår fast att det är fullt möjligt och juridiskt riktigt för oss att fortsätta med vår Vita jobb-modell. Nu kör vi vidare och tar hjälp av facket för att kontrollera att våra entreprenörer följer de krav vi ställer enligt kollektivavtal.

De har redan använda modellen vid ett 20-tal upphandlingar och planerar att fortsätta att göra det, enligt Kommunalarbetaren.
Det finns dock delar som Konkurrensverket anmärker på. Det är till exempel inte tillräckligt att bara hänvisa till kollektivavtalet utan kraven behöver specificeras redan vid upphandlingen.

Läs mer här: Lång väg till vit jobb-modell