Skatteverkets granskning har begränsats till fakturor från de två underentreprenörerna som företaget anlitat under fem månader år 2013. Soma Städ svarar att bolaget anlitat underentreprenörerna Tektra Konsult AB och Fastighetsservice i Stocksund AB för städarbete.

Men enligt Skatteverket är dessa två typiska så kallade fakturaskrivande bolag. De pengar som Uppsalaföretaget betalat till dessa har antingen förts vidare till utlandet eller till en person som omgående tagit ut pengarna i kontanter. På det sättet ska det vara svårt att spåra vem som tagit emot pengarna. I båda företagen har det funnits så kallade målvakter. Personer, ofta med skulder hos Kronofogdemyndigheten, har fått betalt för att stå som bolagsstyrelseledamöter.

Skatteverket kommer i sin granskning fram till att fakturorna från underleverantörerna är osanna. Huvuddelen av pengarna har i stället betalats tillbaka till Soma Städ eller till ett konto som disponerats av städbolagets företagsledare. Enligt Skatteverket har Soma Städ under de granskade månaderna betalat ut svart löner för drygt 1,4 miljoner kronor.
Städbolaget har förnekat svarta pengar och att osanna fakturor förekommit.

Granskningen ledde bland annat till att Skatteverket beslutade att höja arbetsgivaravgifterna med drygt 448 000 kronor och att städföretaget ska betala en straffskatt för drygt 114 000 kronor.