Magnus Pettersson, Fastighets ordförande, känner väl igen bilden av ständiga varsel i städbranschen. Liksom Almegas företrädare lägger han ansvaret på beställarna.
– Det är för jäkligt, men det beror på att företagen i branschen inte ställer krav på längre avtal, säger han.

Hur ser Fastighets på att driva frågan om verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd?
– I så fall behöver lagen förändras. Vi har inte diskuterat något sådant. Vi har bara konstaterat att det inte kan appliceras på entreprenad.

I slutet av 90-talet drev Fastighets ett fall i Arbetsdomstolen. Fastighetsskötsel skulle läggas ut på entreprenad och frågan var om det kunde räknas som verksamhetsövergång.
Fastighets förlorade målet eftersom inte tillräckligt många kriterier uppfylldes. Enligt Magnus Pettersson skulle det vara ännu svårare inom städ där personalen där hela verksamheten.

Ett annat alternativ är att beställaren ställer krav på att befintlig personal ska vara kvar, något som Kommunal lyckats driva igenom för bussförare i flera landsting.
– Vi kan göra lika men om beställarna säger nej kan vi inte driva frågan vidare. Som det ser ut med den lagstiftning som finns och tolkningen som domstolen har gjort finns ingen möjlighet att vinna ett sånt fall, säger han.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson menar att en stärkt a-kassa och ett bra omställningsstöd skulle ge städare större möjlighet att tacka nej till dåliga villkor.
Magnus Pettersson håller med om att det skulle minska oron för att bli av med jobbet till viss del, men menar att situationen ändå är osäker.
– De flesta som får jobb får börja med visstidsanställning, så först måste man begränsa visstidsanställningarna.

Fastighets brottas även med att arbetsgivare sänker arbetstider generellt (så kallad hyvling) i stället för att säga upp på grund av arbetsbrist.
– Hyvlingen ser vi som ett jättebekymmer som vi måste få bort, säger Magnus Pettersson.

Läs mer:
Städarnas ständiga varselhot
Varslad vartannat år

Granskningen är ett samarbete i LO Mediehus. Där ingår följande tidningar: Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.

Läs mer från Kommunalarbetaren:
Få vågar berätta – rädda för att få sparken
Kommunal: För korta upphandlingar

Läs mer från Sekotidningen:
Maud blev uppsagd när ISS förlorade kontraktet
Sodexo borde ha tagit över personalen