Fastighets och Seko ska utreda om de ska gå ihop till ett förbund. Nu inleds en förstudie för att se om det går att ”få mer fackförening för pengarna”.

Fastighets och Sekos förbundsstyrelser har beslutat att göra en förstudie om ett samgående.
– Frågan har diskuterats ett tag mellan förbundsledningarna. Vi har en samsyn på många områden och har en liknande organisationsstruktur. Vi är väldigt lika, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets.

På vilket sätt är ni lika?
– Vi har en bred samsyn i många frågor, avtalsfrågor, arbetsmiljö, studier, facklig-politiska  frågor. Vi har ett gott samarbete mellan förbunden inom ramen för 6F, framför allt på lokalt och regionalt plan. Vi sitter också ihop på flera håll.

Medlemmarna inom Fastighets och Seko arbetar även i vissa fall nära varandra, påpekar Magnus Pettersson.
– Vi har till exempel medlemmar som städar färjeterminaler, Sekos medlemmar har ombordstädning på färjorna. Vi har medlemmar som sanerar på kärnkraftverk som är Seko:s område, så vi finns på varandras arbetsplatser.

Förstudien ska se om ett gemensamt förbund blir starkare ekonomiskt, kan ge bättre service och utöva större påverkan. Målet ska vara medlemmarna kan ”få mer fackförening för pengarna”.
– Vi tror att ett samgående skulle ge större medlemsnytta, att vi finns ute ännu mer på arbetsplatserna och att det blir lättare för medlemmarna att få kontakt med oss och lättare får hjälp, säger Magnus Pettersson.

Finns det en risk att man som medlem känner att man blir en yrkesgrupp i mängden i ett stort förbund?
– Nej, det tror jag inte. Jag tror däremot att vi lättare skulle kunna driva medlemmarnas frågor. Men det här är en förutsättningslös studie till att börja med, säger Magnus Pettersson.

Förstudien ska göras av Hans Öhlund som var ordförande för Fastighets fram till 2014.  Den ska vara klar senast 1 juni 2016 och då ska förbundsstyrelserna i respektive förbund besluta om de ska gå vidare med planerna. Ett beslut om samgående måste sedan fattas av respektive förbunds kongress. Nästa ordinarie kongress för Fastighets hålls 2018, men redan i oktober hålls ett förbundsmöte där samma ledamöter deltar.

Fastighets har 29 893 medlemmar inom bland annat fastighetsbranschen, städ, fönsterputs, och sanering. Seko har drygt 120 000 medlemmar i sektorer som tåg, post, försvar och sjöfart. Båda förbunden ingår i det fackliga samarbetet 6F.