De första reaktionerna är försiktigt positiva till en möjlig sammanslagning med Seko.
– Vi blir ju ett starkare förbund om vi går ihop, säger Roger Sandlund i Haparanda.

Att slå ihop Fastighets med andra förbund var senast aktuellt för drygt tio år sedan då Fastighets, Byggnads, Elektrikerna och Målarna hade långtgående planer. En så kallad BUS-utredning hade kommit till sitt slutskede när Byggnads oväntat klev av januari 2006.

Nu är frågan om en sammanslagning åter aktuell, den här gången med Seko. Vi har ringt till några avdelningsordförande för att höra de första reaktionerna. Ingen av dem har hört nyheten tidigare.
Roger Sandlund1_SLRoger Sandlund, avdelningsordförande i Haparanda och ersättare i förbundsstyrelsen:
– Jag har inte hört ett ord om en eventuell sammanslagning tidigare och det är lite märkligt att få veta det så här. Jag har varit kritisk till att vi ersättare inte får mer rapportering om vad som är på gång, säger han.
Trots bristen på information är han försiktigt positiv till initiativet.
– Vi blir ju ett starkare förbund om vi går ihop. Det har ju hänt tidigare att mindre förbund har gått ihop och om de här två passar bra ihop ser jag inget negativt i det. Vi skulle bli starkare som helhet, säger han.

Även Jorma Kuosmanen, ordförande i avdelning Kungälv, är positiv till utredningen.
– Vi jobbar ju i samma verksamheter i stort sett och jag tror att det kan bli mer styrka av att gå ihop, säger han.
Jorma är inte förvånad över utredningen.
– Vi har ju redan ett 6F-samarbete och det är ju åt det hållet, med mer samarbete, man har strävat.

Ann-HELLBERGOckså Ann Hellberg, ordförande i avdelning Eskilstuna-Strängnäs, pratar om fördelarna med 6F. Allra helst vill hon att samtliga inom 6F – Fastighets, Seko, Byggnads, Målarna och Elektrikerna – går ihop till ett stort förbund.
– Om två förbund börjar så kan kanske de andra också ansluta sig senare. Både Seko och Fastighets behöver allt stöd de kan få i det fackliga arbetet. Ett samgående är bra för de båda förbunden och jag kan inte se några nackdelar, säger Ann Hellberg.

Åsa Olsson, ordförande i avdelning Sandviken, tror att ett samgående kan gagna medlemmarna:
– Ett större förbund har mer att säga till om. Visst kan Fastighets överleva som ett eget förbund också, men det är bättre att gå ihop. Det går att lösa så att vi som är ett litet förbund med små yrkesgrupper ändå kan komma till tals.

Fakta om Fastighets organisation

I dag finns 121 avdelningar i Fastighets, varav 55 är aktiva. De kom till vid den förra större omorganisationen som genomfördes år 2010. I stället för att, som tidigare, ha elva avdelningar med flera sektioner bildades fem regioner med mindre regionala avdelningar under sig. En av de stora anledningarna till den omorganisationen var att få mer demokrati i förbundet och ge medlemmarna större möjligheter att träffas på medlemsmöten. En annan förändring som skedde då var att förbundets ekonomi centraliserades.