Hallå där Hans Öhlund, tidigare ordförande för Fastighets som nu ska undersöka om Seko och Fastighets ska gå ihop. Vad tror du att en vanlig medlem tänker om planerna på ett större förbund?

Hans_Ohlund–  Jag tror att en medlem inte tycker att det viktigaste är exakt hur facket är organiserat utan att man som medlem kan påverka. Sen tror jag att det är viktigt att känna att förbundet har en kunskap om mitt yrke och bransch och att jag får den hjälp och stöttning som jag behöver.

Hur ser du på risken att Fastighets yrkesgrupper känner sig som en i mängden i ett storförbund?
– Man ska vara medveten om den risken när man funderar på vilken struktur organisationen skulle ha. I vissa fackliga frågor har det egentligen ingen betydelse om man är städare eller lokförare, men i andra frågor som avtalsfrågor, arbetsmiljö och yrkes- och kompetensutvecklingsfrågor har det betydelse.

Hur kommer studien att gå till?
– Jag ska plocka fram så mycket fakta som möjligt om hur den demokratiska organisationen ser ut, var medlemmarna finns, geografiskt och i vilka avtalsområden. Sen kommer jag nog att göra en mycket grov skiss på hur en ny demokratisk organisation skulle kunna se ut.

Du ska göra en förstudie fram till juni, varför så bråttom?
– Enda anledningen är nog att man vill få lite fart på det hela och se om det är värt att gå vidare utan att det kostar en massa tid och pengar – ifall förbundsledningarna sen bestämmer sig för att inte gå ihop.

På tal om kostnader, vad får du betalt för att gör studien?
– 
Jag får litegrann, men jag tänkte inte bli rik på det här.