Det finn stora skillnader i hur mycket Fastighets medlemmar kan påverka sin arbetssituation. Det visar en Skopundersökning som Fastighetsfolket står bakom. På allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag är det lättare än på privata bostadsföretag och sämst är det på Samhall och städföretag.
Fastighetsskötare och bovärdar har större inflytande än fönsterputsare och vaktmästare och absolut minst möjlighet att
 påverka har städarna. Det här är
 viktiga signaler som är värda att
 ta på allvar. För vad händer med 
en människa som blir lyssnad på?
 Som kolleger och chefer möter
 med respekt och vars idéer tas 
tillvara? Den personen kommer att växa, känna stolthet och bli ännu mer kreativ och ansvarstagande. Att få inflytande är bra både för den anställda och arbetsgivaren.

Motsatsen är förödande. Att inte kunna påverka sin situation leder till att arbetslusten sviktar och ofta följer en ökad stress och oro.
Det gäller i hög grad dem som arbetar under otrygga villkor. Fastighetsfolket har tillsammans med Sekotidningen och Kommunalarbetaren tagit fram unik varselstatistik för städare. Statistiken visar att städare varslas om uppsägning upp till tre gånger oftare än andra yrkesgrupper. Orsaken är upphandlingar och för många återkommer hotet om uppsägning gång på gång när kontrakt löper ut. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kallar det att okynnesvarsla och det är bara att hålla med.
Redan i våras kunde vi visa på att städare har visstidsanställningar i mycket större utsträck
ning än andra. Men för dem som har fast jobb 
är otryggheten ändå stor. Otrygga trygga jobb råder oavsett om du städar kontor, tåg, fabriker eller landstingsägda sjukhus.
Det här är en sann utmaning för facket att ta tag i.