Regeringen vill minska arbetsrelaterade skador och sjukdomar och har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi. Där ingår bland annat en nollvision mot dödsolyckor och facken får mer inflytande i ett nytt dialogforum.

Med hjälp av facken och arbetsgivarorganisationerna har regeringen tagit fram en nationell arbetsmiljöstrategi som gäller fram till år 2020.
– Jag räknar att vi och med detta på allvar ska kunna vända tillbaka utvecklingen för arbetsrelaterade skador och sjukdomar, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Den nya strategin fokuserar på tre områden. Det första är en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. Det andra området är ett hållbart arbetsliv där det handlar om att bli bättre på att hitta riskfaktorer som gör att människor inte orkar arbeta ända fram till pension. Det sista området är psykosocial arbetsmiljö, ett område där sjukskrivningarna och ohälsan fortsätter att öka.

På samtliga områden har Arbetsmiljöverket fått nya uppdrag, det gäller till exempel att förebygga olyckor för dem som arbetar på och vid väg, att göra en kunskapssammanställning om nya sätt att organisera arbetet och att se över tillsynen i bemanningsbranschen. Verket ska undersöka den psykosociala arbetsmiljön i äldreomsorgen och ta fram en ny vägledning om det som kallas ett gränslöst arbetsliv, när fler förväntas vara tillgängliga utanför arbetstid.

Utöver detta tillsätter regeringen två nya utredningar. Den första ska ta reda på om dagens arbetsmiljöregler är tillräckliga i det moderna arbetslivet med olika typer av nya anställningsformer, som sms-anställningar och liknande. Enligt lagen är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, men när det dyker upp nya anställningsformer blir det svårare att se var ansvaret ligger. Dessutom ska utredningen titta på om de regionala skyddsombuden borde få rätt att gå in till företag med utländsk arbetskraft där det varken finns någon skyddskommitté eller fackliga medlemmar, vilket de inte har rätt att göra i dagsläget.

Den andra nya utredningen ska undersöka hur ett nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö skulle kunna se ut och fungera.
– Arbetslivsinstitutet fattas oss och det skadar oss att det inte finns kvar, men det här handlar inte om att återinföra det. Det här handlar om att lägga förslag på hur vi i dag och framåt kan organisera ett nationellt centrum för både forskning och kunskap och för att utvärdera arbetsmiljöarbetet, säger Ylva Johansson.

Förutom de uppdrag och utredningar som ska inledas nu kommer även den rådgivande kommittén, som var med och tog fram strategin, få en fortsatt funktion.
– Det har fungerat väldigt bra i dialogen med arbetsmarknadens parter och vi har tillsammans sett att vi skulle behöva ha strukturerat samarbete där vi kan föra dialog om de här frågorna, säger Ylva Johansson.
Målet är att regeringen ska bjuda in till träffar ett par gånger om året.