Fastighets arbetslöshetskassa har kortare mediantider för handläggning än på många år. Tiden från att en medlem sökt ersättning till utbetalning är nu i genomsnitt sex veckor. Under 2013 låg den genomsnittliga väntetiden på 13 veckor. Orsaken var dels att kassan omorganiserades och därför hade tillfällig brist på personal , dels att nya regler om aktivitetsrapporter från de arbetslösa infördes.
– Vi fick in 4 000 aktivitetsrapporter på tre-fyra månader och det innebar en jättestor belastning för oss, och för alla andra a-kassor, säger kassaföreståndare Anne Eriksson.
Den som söker a-kassa måste skicka in en anmälan om arbetslöshet och ett arbetsgivarintyg. Ibland behövs även andra intyg, exempelvis om medlemmen fått avgångsvederlag eller haft en bisyssla.