Nu är avtalsrörelsen i gång på allvar. Fastighets har presenterat sina yrkanden på specialserviceavtalet med Almega.

Specialserviceavtalet omfattar specialstädning och sanering som kräver särskilda fackkunskaper. De flesta av yrkandena är kända sedan 6F presenterade sina gemensamma avtalskrav. Här finns till exempel lönekravet på minst 800 kronor och att avtalets alla ersättningar, till exempel för övertid, skiftarbete och obekväm arbetstid, ska höjas med 3,2 procent.

Det som inte varit känt tidigare är att Fastighets vill förbättra de anställdas arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling.
– Vi kommer att klä kraven med ord i kommande överläggningar. Men vi vill lyfta kompetensutveckling för att det är viktigt att de anställda hänger med i till exempel ny teknik. I arbetsbristförhandlingar är det svårt rädda dem som saknar tillräcklig kompetens. De anställda behöver lära sig nya saker inom yrket och arbetsgivare behöver ge sina anställda möjligheter till utbildning, säger Fastighets avtalsansvariga Jari Visshed.
Ytterligare ett nytt krav är att avtal om likabehandling.
– Det är ett krav som vi kommer att ställa även i flera avtalsområden. Vi vill att ingen ska diskrimineras av skäl som kön, etnicitet, sexuell läggning eller religion, säger Jari Visshed.

Förbundets samtliga fyra förhandlingsdelegationer ska träffas för första gången den 10 och 11 februari för att lägga upp arbetet inför våren.

Läs också 6F-förbunden kräver minst 800 kronor.