Att variation av arbetsuppgifter minskar den fysiska belastningen är en allmän sanning. Men det finns nästan ingen forskning som bevisar att det faktiskt stämmer enligt en ny kunskapssammanställning.

Den allmänna uppfattningen och utgångspunkten, även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, är att variation i arbetet är bra för att minska den fysiska belastningen.
Men enligt den nya kunskapssammanställningen som gjorts på uppdrag av Arbetsmiljöverket är det få studier som har tittat på effekterna av variation i arbetet. Det finns inte heller några tydliga slutsatser om vilken typ av variation som är bra eller hur länge momenten ska vara.

Kanske gör det inte någon större skillnad att växla mellan olika arbetsuppgifter om momenten är för lika. För att kunna säga med säkerhet att variation är nyttigt behövs alltså mer forskning i ämnet.
Svend Erik Mathiassen, en av forskarna bakom rapporten, påpekar dock att inte är säkert att ett varierande arbete är dåligt bara för att det inte finns bevis på att det är bra.
– Alla, även jag, tror på att pauser, arbetsutvidgning och arbetsväxling är bra, men tron vilar egentligen på ett ganska tunt vetenskaplig underlag, säger han.

Förutsatt att han, Arbetsmiljöverket och ergonomer runt om i världen tror rätt om att variation är bra finns det vissa yrken som kan ses som bättre än andra. Svend Erik Mathiassen lyfter fram fastighetsskötaryrket som ett förebildsyrke när det gäller fysisk och mental arbetsbelastningen.
– Det är fysiskt omväxlande, det finns både arbetsuppgifter som är fysiskt tuffa och arbetsuppgifter som är lättare och innehåller kontakt med människor. Det är ett ganska autonomt jobb där det finns stora möjligheter att påverka belastning och återhämtning, säger han.

Det är också något som bekräftas av Fastighetsfolkets läsarundersökning. Den konstaterade att en stor majoritet av fastighetsskötarna upplever sig ha stora eller mycket stora möjligheter att påverka sitt arbete.
Städare, å andra sidan, har ett betydligt mer styrt arbete och mer monotona arbetsuppgifter.

Städyrket är dessutom bara ett exempel på dagens arbetsliv som generellt blir mindre fysiskt varierat. Arbeten datoriseras och standardiseras, och när vissa delar läggs ut på entreprenad minskar möjligheten till variation både för dem som jobbar kvar på arbetsplatsen och för dem som är anställda på entreprenad. Dessutom leder tillfälliga anställningar till att de som kommer in på kort tid ofta får göra enklare arbetsuppgifter medan samma uppgifter plockas bort från övriga anställda.
Oavsett den vetenskapliga grunden tror därför Svend Erik Mathiassen att det är bra att fortsätta bedöma belastning och försöka hitta varierade arbetsuppgifter.