Rikshem fortsätter att växa, den här gången i Östersund. Om affären får godkänt av kommunfullmäktige kommer Östersundshem att sälja drygt 1 600 lägenheter.

Det kommunala bostadsbolaget Östersundshem har nyligen beslutat att sälja fastigheter med 1 698 lägenheter. Motiveringen är att få loss pengar till nyproduktion av bostäder i kommunen. Kommunfullmäktige ska säga sitt om affären i mitten mars. Rikshem planeras att ta över ifrån 1 juli.
I dag sköter bostadsbolagets tekniker och områdesvärdar fastigheterna. Övergång av personal, cirka åtta anställda, kommer att ske, säger både Östersundshem och Rikshem. Efter att affären är helt klar kommer det också att bli förhandlingar om villkoren vid övergången, säger Sanna Wallin, ombudsman på Fastighets region Nord.

Rikshem äger sedan 1 februari lägenheter i Östersund då företaget tog över 968 lägenheter från Akelius Fastigheter. Då bytte åtta tjänstemän arbetsgivare från Akelius till Rikshem.