Fastighets och Almega Fastighetsarbetsgivarna står långt i från varandra i sina avtalskrav för fastighetsarbete.
– Det handlar om arbetsgivarnas krav på flexibilitet kontra våra medlemmars trygghet, säger Jari Visshed, avtalsansvarig på Fastighets.

Fastighets och Almega Fastighetsarbetsgivarna har presenterat vilka förändringar de vill se i kollektivavtalet om fastighetsarbete som i huvudsak tillämpas av arbetsgivare i den privata fastighetsbranschen.
Fastighets krav är bland annat att alla ska få minst 800 kronor mer i månaden, eller 3,2 procent, och att även avtalets lägstalöner höjs med lika mycket. Ytterligare ett lönekrav är att anställda från april nästa år ska ha en lön som är minst 580 kronor högre än lönegruppens lägsta lön. Kravet gäller de med anställningstid med minst tolv månader under de senaste 36 månaderna.
– Vi vill garantera en viss löneutveckling i stället för att de anställda fastnar i avtalets lägstalöner, säger Jari Visshed.

För Almega Fastighetsarbetsgivarna är det viktigt att få bort garantierna om hur mycket varje anställd ska få i lönepåslag. I stället för individgarantierna vill Almega att lönerna ska bestämmas lokalt på företaget. Det innebär i praktiken ett sifferlöst avtal utan centralt fastställa löneökningar.

Lägstalönerna vill Almega ta bort helt från kollektivavtalet, alternativt inte höja dem alls. Vidare vill Almega se mer flexibla arbetstidsregler än i dag.
– Det är krav som Almega haft även under tidigare avtalsrörelser. Men för oss på Fastighets är det viktigt att ett så stort löneutrymme som möjligt går ut som garanterade löneökningar, säger Jari Visshed och fortsätter:
– Tidigare har Almega argumenterat sänka lägstalöner med att underlätta för ungdomar att få arbete. Den här gången handlar det även om att underlätta för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. Det blir dock inte fler jobb med lägre löner.

Fastighets kräver också ett regelverk för att minska antalet timvikarier och visstidsanställningar, men Almegas krav är att i stället ge möjligheter till tidsbegränsade tillfälliga anställningar vid särskilda behov.

Anna-Karin Hatt, vd för Almega, kommenterar i en intervju i Fastighetstidningen att Almega Fastighetsarbetsgivarna länge haft problem med att hitta arbetskraft. Hon säger att fastighetsbranschen är ett bra exempel på en bransch som har bekymmer med ingångslönerna. Med lägre ingångslöner kan man skapa fler jobb., är hennes budskap.
– Lägstalönerna i kollektivavtalet med Almega Fastighetsarbetsgivarna är inte särskilt höga. Nivån är lägre än i Serviceentreprenadavtalet för städbranschen. Dessutom betalar arbetsgivare i fastighetsbranschen ofta mer än avtalets lägstalön vid nyanställning så påståendet om för höga ingångslöner är konstigt, säger Jari Visshed.

Läs också Fastighets kräver kompetensutveckling och 6F-förbunden kräver minst 800 kronor.