Att få till lönerna rätt har varit en facklig strid lokalt på flera håll i landet. Fem Fastighetsklubbar på Samhall har begärt central förhandling för att komma till rätta med problemet. Klubben i Helsingborg är en av dem.

Utöver en grundlön på 19 406 kronor ska de anställda efter ett år på företaget få ett lönetillägg för arbetsuppgiften. Principen är att ju mer självständigt och krävande arbete desto högre lönenivå. Skalan för lönetillägget består av fyra nivåer. Det lägsta är på 875 kronor där Fastighets hävdar att för många städare ligger. Nästa nivå är på 1 525 kronor i månaden. Det högsta tillägget ger 2 925 kronor.

Nu har Fastighets och Almega Samhallförbundet kommit överens om ett antal kriterier som ska vara styrande vid lönerevisionerna i Helsingborg. Bland annat ska hänsyn tas till självständighet i jobbet och om de anställda kan flera arbetsuppgifter inom yrket eller att de klarar av att jobba hos flera kunder.
– Vi hoppas att de lokala parterna nu kan komma överens om de nya lönerna. Vi och Samhall står dock fortfarande en bit från varandra i hur vi ser på städarbete. Vi på Fastighets tycker att ett städjobb är ett avancerat arbete som kräver att de anställda är självständiga. Städarna måste leverera resultat varje dag och se till att göra ett bra jobb. Det ska även synas i lönekuvertet, säger ombudsman Joakim Oscarsson som förhandlat för Fastighets.

Dessutom är Samhall och Fastighets överens om att Samhall ska ge bättre förutsättningar för individuell utveckling inom företaget. De som vill vidareutveckla sig ska ges möjlighet och cheferna ska stötta dem.
– Samhall har under en tid haft en stor omsättning bland chefer vilket bidragit till att de anställdas önskemål inte alltid blivit tillgodosedda, säger Joakim Oscarsson.

På Samhall i Helsingborg jobbar cirka 390 anställda med städning och fastighetsskötsel. Mohammad Kazam-Malaki, Fastighets klubbordförande på Samhall i Helsingborg, tycker att de lönesättande cheferna inte alltid förstår vad det innebär att jobba som städare.
– Jag måste ofta förklara att städjobbet inte är bara att moppa. Vi har många städare som klarar av vilket städjobb som helst. De är hos många olika kunder utan problem och de är duktiga. Men deras lön ligger efter.

Fastighetsklubben ska nu tillsammans med Björn Lindberg, Fastighets ombudsman i region Syd, återgå till löneförhandlingarna som strandade tidigare i år. Björn Lindberg befarar att hälften av de anställda i Helsingborg är för lågt betalda.
– Det råder olika bedömning på städarlönerna här i Skåne jämfört med Mellansverige där jag jobbade som ombudsman innan. Det ska inte spela någon roll var i landet man jobbar eftersom kollektivavtalet är lika för alla på Samhall, säger Björn Lindberg.

Ett exempel på en anställd som, enligt Fastighets, har en för låg lön är en manlig städare med drygt 14 års erfarenhet inom yrket, varav fyra på Samhall. Han ingår i en städpatrull och kör patrullbilen. Han har flera utbildningar inom städyrket och klarar av jobbet självständigt utan arbetsledning. Han har det lägsta arbetsuppgiftstillägget men borde, enligt Fastighets, få minst 650 kronor mer i månaden.

Läs också Städare får för låga löner på Samhall