En stor andel nyanlända i Sverige får jobb i städbranschen. Och när fler kommer ökar behovet av integration, något organisationen Städbranschens Sverige vill fokusera på under kommande branschdagar.

I månadsskiftet mars-april anordnar intresseorganisationen Städbranschen Sverige, SBS, branschdagar i Örebro på temat integration i arbetslivet.
– Vi lyfter den här frågan därför att det är en av våra kärnpunkter. Det finns en stor erfarenhet i städbranschen eftersom det finns så många invandrare och nyanlända i den, säger Carina Boman Helgesson.
Hon är städchef på Örebro universitet, styrelseledamot i SBS med ansvarsområdet ”mötesplatser”.

Regeringens mål är att alla nyanlända i Sverige ska komma i jobb inom två år och Carina Boman Helgesson menar att det därför är viktigt att byta erfarenheter och prata om de här frågorna. Särskild då städbranschen, enligt SBS, sysselsätter flest med invandrarbakgrund.

Finns det rum för fler i branschen?
– Det är såna frågor som vi måste diskutera. Men det finns en stor andel pensionsavgångar i städbranschen så det borde finnas möjligheter, säger Carina Boman Helgesson och tillägger:
– Men det är också viktigt att inte utnyttja invandrararbetskraften. Det måste finnas vettiga löner och vettiga arbetsförhållanden.

Carina Boman Helgesson tror att en fråga som kommer att lyftas under integrationsdagarna är den om utbildning. Kraven på utbildad personal ökar medan de som är nya i landet kan ha svårt att klara en utbildning på svenska.
– Att ha en städutbildning är viktigt, vi vill få bort uppfattningen att ”alla kan städa”. Men kanske går det att hitta någon enklare variant av utbildningen med praktiska prover, säger Carina Boman Helgesson.

Hon menar också att det är viktigt att de som kommer till branschen gör det för att de vill, inte för att de inte har något annat val.
– Helst skulle så många som möjligt få göra de de vill göra. Därför är det viktigt att alla branscher är öppna och vill samarbeta, säger Carina Boman Helgesson.