I ett mejl till Fastighets regionala ombudsman Håkan Leidzén skriver Samhalls ledning i Göteborg att det har förekommit händelser som gör att Fastighetsklubben har förbrukat sitt förtroende. De vill därför sköta alla fackliga kontakter direkt med regionen i stället för med klubben.

Enligt Fastighets strider det mot kollektivavtalet.
– Samhall väljer inte vilka de förhandlar med. Enligt förhandlingsordningen ska de förhandla med klubben och Jorma Kuosmanen är utsedd av klubbens medlemmar, säger Håkan Leidzén.
Han berättar att det är ovanligt att sånt här händer och att Fastighets kommer att begära en förhandling med företaget.
– Från min sida har de lokala fackliga företrädarna fullt förtroende. Och de har förtroende från sina medlemmar, vilket är det viktigaste, säger Håkan Leidzén.

Klubbordförande Jorma Kuosmanen menar att konflikten beror dels på att ett stort antal chefer bytts ut och dels på stora arbetsmiljöproblem.
– Det är för lite personal på uppdragen och de anställda blir sjukskrivna. Arbetsmiljön är jätteviktig och jag har påtalat problem flera gånger men inget händer, säger han.

Samhalls distriktschef i Göteborg, Henrik Lundberg, vill inte gå in på bakgrunden till konflikten av hänsyn till de inblandade men menar att de var tvungna att agera.
– Dialogen med facket är jätteviktig, den måste fungera. Nu har en rad saker inträffat under lång tid så företaget har goda skäl till att göra på det här sättet, säger han.

Facket anser att ni frångår förhandlingsordningen när ni väljer att inte gå via klubben – hur ställer ni er till det?
– Det får de i så fall ta upp i en förhandling. Vi vill gärna fortsätta dialogen med den lokala ombudsmannen, säger Henrik Lundberg.