Fastighetsbolaget Rikshem får skarp kritik i en granskning om företagets resor och representation. Rikshem ska nu se över sina rutiner vilket Fastighetsklubben för Uppsala-Stockholm välkomnar.

En granskning av vd Jan-Erik Höjvalls och den tidigare vice vd Ilija Batljans resor och representation under 2014 och 2015 visar allvarliga brister. En utomstående revisor, Martin Krüger, har gjort granskningen på uppdrag av styrelsen. Resultatet visar bland annat anmärkningar på den representation som förekommit med företrädare för kommuner. Representationen har bland annat förekommit i diskussioner om framtida avtal och för att underhålla pågående samarbeten eller avtal med kommuner. ”Vid sju av de granskade 15 tillfällen har förmånen inte varit av obetydligt värde, vilket är mer än 500 kronor per person”, skriver revisorn Martin Krüger.
En stor del av Rikshems lägenhetsbestånd har kommit till efter att Rikshem köpt fastigheter av kommunala bostadsbolag.

Granskningen av resor visar att vd och vice vd hade med sig sina respektive på en resa till USA och att Rikshem betalade hotell även för dem. Familjerepresentation förekommer även vid andra tillfällen. Närstående till vd och vice vd finns med vid 19 utlägg, men löneavdrag eller förmån har uteblivit vid 18 tillfällen.
 
Vidare konstaterar revisorn att Rikshem lämnat vilseledande uppgifter till Skatteverket om julklappar till utomstående och att vd:n agerat på ett sätt som strider mot Rikshems besluts- och attestordning. Ett exempel på en intressekonflikt är när vd:n lånat ut privata pengar till företag som bygger småhus. Han informerade Rikshems styrelse, men först flera månader senare.

Mats Mared, styrelseordförande för Rikshem, säger i ett pressmeddelande att styrelsen ser allvarligt på granskningsresultatet. Rikshem kommer att rätta till felaktigheterna i redovisning om skatter vid resor och representation. Men vd Jan-Erik Höjvall har fått fortsatt förtroende av bolagsstyrelsen.

Veronica Persson är klubbordförande för Rikshem i Uppsala och Stockholm där det arbetar 17 fastighetstekniker. Hon berättar att företaget hållit de anställda informerade om granskningen.
– Det är klart att vi har pratat om granskningen, men det är inget som har påverkat oss direkt. Alla var lättade i går när vi fick besked om att granskningen var klar och att Jan-Erik skulle stanna som vd. Sen har vi förstått att våra policies och koder kommer att förändras och det är bra att det blir tydligt, säger hon och fortsätter:
– Vi har inte fått några kommentarer från våra hyresgäster ute i våra bostadsområden.

Rikshems bolagsstyrelse är inte enig i sitt beslut om ge fortsatt förtroende för Jan-Erik Höjvall som vd. Representanterna för AMF har en annan uppfattning. Enligt tidningen Dagens Industri vill AMF sälja sina aktier om Jan-Erik Höjvall får behålla sitt uppdrag.
Ilija Batljan lämnade sitt uppdrag som vice vd i höstas efter ett bolagsstyrelsebeslut. Orsaken är Ilija Batljans egna fastighetsaffärer som han haft utan att han informerat styrelsen.

För att komma till rätta med bristerna rekommenderar revisorn Martin Krüger en rad åtgärder. Rikshem behöver ta fram en specifik policy för resor och representation för att undvika utrymme för tolkningar. Vidare finns ett behov av att förtydliga vad som gäller för representation med närstående samt representation mot kommunala företrädare. Tydligare dokumentationskrav vid redovisning av utlägg behövs också. Rikshem behöver även förtydliga när man som ledande befattningshavare och anställd ska redogöra för andra engagemang som kan skapa intressekonflikter.