Se över regelverket i löneavtalet och öka lönerna med minst 800 kronor för alla. Det är några av Fastighets avtalsyrkanden i Fastigoavtalet. Fastigos krav handlar om löner och arbetstider.

UPPDATERAD VERSION. Fastighets lönekrav följer samma linje som tidigare. Det innebär minst 800 kronor mer i månaden, eller 3,2 procent. Det gäller även avtalets lägstalöner.
Ytterligare ett lönekrav är att de anställda som jobbat längre än ett år ska få minst 580 kronor mer än lägstalön i lönegruppen. Kravet är att det ska gälla från april nästa år.
– Vi vill inte att de anställda ska ligga kvar på lägstalöner för länge, säger Jari Visshed, avtalsansvarig på Fastighets.

Fastighets vill också se över reglerna för löneavtalet för att få löneprocessen på företagen i fastighetsbranschen att fungera bättre.
– Ofta är det arbetsgivaren som kommer med ett förslag på nya löner och klubben kontrar med sina åsikter. Både vi eller arbetsgivaren tar sällan ett ansvar för hela det lokala lönesystemet, säger Jari Visshed.

Arbetsgivarorganisationen Fastigos krav handlar mest om lönesättning och arbetstider. Ett av kraven är att öka skillnaderna i lön utifrån ålder, utbildning och erfarenhet. Enligt det gällande avtalet är arbetstiden högst nio timmar per dag, inom tidsramen klockan 06.00 och 17.00. Fastigo vill ta bort arbetstidsramen. Dessutom finns ett förslag att införa årsarbetstidsavtal, vilket i praktiken innebär längre arbetsdagar under högsäsong och kortare under lågsäsong.

Fastighets övriga yrkanden
om de allmänna villkoren i avtalet är de som förbundet har ihop med övriga förbund inom 6F. Fastighets kräver stopp för missbruket av visstidsanställningar och möjligheter till hyvling av tjänstgöringsgrader samt tydliga regler som skyddar de anställdas integritet. Vidare kräver förbundet att arbetstiden regleras på ett sätt som motverkar delade turer.

Kollektivavtalet med arbetsgivarorganisationen Fastigo är förbundets största avtal i fastighetsbranschen. Fastigo företräder i första hand kommunala och kooperativa bostadsföretag, men också privata bostadsföretag och fastighetsentreprenörer.

Fastighets och Fastigo ska träffas nästa gång den 8 mars.

Läs också ”Inga garanterade löneökningar”, Fastighets kräver kompetensutveckling och 6F-förbunden kräver minst 800 kronor.