Är du kvar på jobbet efter arbetstidens slut utan att få betalt för det? Då är du inte ensam. Fler än 170 000 svenskar gör som du.

I fjol arbetade nästan fyra procent av alla i arbetslivet övertid utan ersättning, visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.
Statistiken visar också att det är vanligare bland män, 4,6 procent, än bland kvinnor, 3,3 procent.

Cecilia Samuelsson, förtroendevald i Fastighets region Väst, tror att det är vanligt i städbranschen att städare jobbar extra utan att få betalt.
– Det kan bero på att städtiderna är snålt räknade och för att hinna med allt stannar städaren kvar, säger Cecilia Samuelsson.
– Många gånger handlar det om att städaren vill göra ett bra jobb. När jag säger att var och en ska jobba i sin egen takt och meddela arbetsledaren vad som blir kvar att städa till dagen efter får jag ofta höra att det inte är ett alternativ för våra medlemmar. Men arbetstagaren måste säga till sin arbetsgivare om tiden inte räcker till. Och arbetsgivaren ska se till att ändra städrutiner eller ge mer tid.

Fredrik de Rooy, förtroendevald i Fastighets region Syd, känner inte till att övertid utan lön förekommer i fastighetsbranschen.
– Det är också ovanligt med övertidsarbete, i alla fall i de företag som jag har kontakt med. Om det sker får de anställda alltid betalt enligt kollektivavtal, säger Fredrik de Rooy.

Fakta om tidlöneprincipen

  • Tidlöneprincipen innebär arbete i normal takt och att anställningsavtalet ska innehålla hur många timmar som ska arbetas.
  • Den som inte hunnit klart under sin arbetstid ska anmäla det till arbetsgivaren.
  • Om arbetsgivaren ändå begär att det ska bli klart ska det utbetalas extra timlön och övertidsersättning för den som har heltid. För deltid gäller extra timlön och mertidsersättning.