TEMA UTBILDNING. Nya föreskrifter och sociala medier. Det kan förtroendevalda lära sig mer om på fackliga kurser i år.

Drygt 300 personer gick medlemsutbildningen förra året, vilket är något fler än det varit under de senaste fem åren.
– Det är bra med aktiva medlemmar. En positiv bieffekt kan vara att de också vill bli förtroendevalda, säger Peter Aronsson, studieansvarig på Fastighets.
Under de senaste tre åren har totalt runt 1 800 personer per år deltagit i fackliga studier som förbundets fem regioner ordnat. Det är, enligt Peter Aronsson, en hygglig siffra.
– Fackliga studier bidrar till en bättre fungerande facklig organisation vilket varit en viktig del i förbundets arbete för att få i gång fler klubbar och nya avdelningar runt om i landet.

Under de senaste åren har arbetsmiljöutbildningar haft ett högt deltagande. Peter Aronsson befarar att det i år kom- mer att sjunka på grund av nya regler. Afa försäkringar har tidigare fått pengar från staten för att i sin tur ge ersättning till dem som ordnat arbetsmiljöutbildningarna. Från i år måste arbetsgivarna stå för kurskostnaden och i efterhand ansöka ersättning hos Afa försäkringar.
– Det kan leda till problem för små företag med mindre administrativa och ekonomiska resurser, säger Peter Arons- son.


Kurser för förtroendevalda och medlemmar

(Du kan också läsa listan och hela temat  som pdf: Tema kompetensutveckling)

Fastighets och LO har utbildningar för medlemmar och förtroendevalda. Här är några exempel.

MEDLEMSUTBILDNINGAR

 • Medlemsutbildning.
 • Facket och samhället.
 • Om facket och Om samhället, för alla under 30 år.

Kurserna är gratis och du kan få stipendium. Läs mer om hur du anmäler dig på www.fastighets.se

KURSER FÖR FÖRTROENDEVALDA

 • Vald på jobbet 1 och 2, grundkurs.
 • Vald i Fastighets, fortsättningskurs.
 • Avtal och förhandling i Fastighets, för förhandlare på arbetsplatsen.
 • Alla kan göra något, för alla som tar debatten om diskriminering och främlingsfientlighet på arbetsplatsen.
 • LO-kurser i arbetsrätt, förhandlingsteknik, jämställdhet och samhällsekonomi.
 • Nyheter i LO:s kursutbud: Kampanj och projektledare och Sociala medier – ett fackligt verktyg.

Kurserna är gratis. Förtroendevald har rätt till ledighet för fackliga uppdrag enligt förtroendemannalagen. I vissa fall ska arbetsgivaren stå för förlorad arbetsförtjänst. Läs mer på www.fastighets.se

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR VIA KURSGÅRDEN RUNÖ

 • Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvarig.
 • Anpassning och rehabilitering, för skyddsombud och fackliga företrädare.
 • Fysiska, organisatoriska och sociala belastningsfaktorer (om föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö),
 • Hot och våld i arbetslivet.
 • Kemiska hälsorisker.

Förtroendemannalagen ger rätt till ledighet, arbetsgivaren ska betala lön om uppdraget är kopplat till den egna arbetsplatsen. Arbetsgivaren står för kurskostnaden. Läs mer på www.afaforsakring.se


Hur var fackkursen? Vi har ställt frågan till fyra förtroendevalda.

Christer-Lindqvist_webbChrister Lindqvist, skyddsombud. Har gått en grundkurs för RSO, regionalt skyddsombud.
– Utbildningen var
mycket lärorik. Jag
 har haft
 mycket nytta av det som jag lärt mig även på mitt jobb som vaktmästare
på Modo Hockeys ishall i Örnsköldsvik. Det gäller 
att läsa på även efter kursen eftersom den innehåller så mycket fakta. Att utbyta erfarenheter och idéer med andra kursdeltagarna ger också mycket. Så småningom ska jag bli regionalt skyddsombud.  Men jag tar kurserna i små steg.

Eve Nilsson, fastighetsskötare på Lunds kommuns fastighets AB, LKF. Har gått kursen om kemiska hälsorisker.Eve-Nilsson_webb
– Jag behövde fördju
pa mig i ke
mikalier eftersom jag också är regionalt skyddsombud. Jag lärde mig mycket, till exempel vilken typ av data jag ska söka efter i ett produktblad. Deltagarna var från flera fackförbund så vi fick chansen att utbyta idéer. Kursen, som pågår i tre dagar, passar även för lokala skyddsombud.

Bodil-Persson_webbBodil Persson, förtroendevald i region Syd. Har gått Avtal och förhandling och fortsättningskursen om certifiering av förhandlare.
– Jag hade ingen förhandlingsvana tidigare och vi tränade förhandlingar och förhandlingsteknik hela tiden. Kurserna var tuffare än vad jag hade förväntat mig. Men så kan det också vara i verkligheten när man förhandlar med arbetsgivare.

Kurt Knowles, skyddsombud på Allianceplus i Karlstad, Har gått Vald på jobbet, steg 2.Kurt-Knowles_webb
– Jag fick lära mig mer om det fackliga arbetet. Jag fick också en bok om arbetsrätt om jag känner mig osäker i mitt uppdrag. I april ska jag gå nästa steg i skyddsombudsutbildningen.