TEMA UTBILDNING. Det här gäller om du vill vara tjänstledig för studier

När har jag rätt att vara ledig för studier?
De som varit anställda minst sex månader eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren har rätt till tjänstledighet.

Kan arbetsgivaren skjuta upp min ledighet?
Arbetsgivaren får skjuta upp starten av en utbildning upp till sex månader. Om utbildningen är kortare, upp till en vecka, kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i två veckor.

Hur får jag råd?
Kortare yrkeskurser: Arbetsgivaren betalar oftast lön under tiden och även eventuella kursavgifter och boendekostnader om kursen inte är på hemmaplan.
Längre studier: Här gäller tjänstledigt utan lön. Då 
kan du till exempel ansöka om studiemedel via Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Jag vill lära mig mer – vad ska jag göra?
Prata om dina kompetensbehov med arbetsgivaren, till exempel under ett utvecklingssamtal.


Läs hela temat som pdf:
Tema kompetensutveckling