Ros-Marie Kling är handledare för Amira Ahmehtovic. Foto: Henrik Witt

TEMA UTBILDNING. Kraven på utbildning och kunskap ökar i städbranschen. Bilden av att alla kan städa blir alltmer omodern.
– Om ”vem som helst” ska städa blir det skador och felbehandling av material. Du behöver ha kunskap, säger Ros­-Marie Kling, SRY-handledare på Samhall i Norrköping.

Enligt Almega serviceföretagens branschrapport för 2015 har närmare 40 procent av städarna utbildning med yrkesbevis. Vanligast är det hos stora och mellanstora företag. Och många upplever att kraven på yrkesutbildning har ökat under de senaste två åren. Något som Ros-Marie Kling känner igen. Hon är certifierad handledare och utbildar för SRY yrkesbevis.
– Det blir mer och mer att kunderna ställer krav på utbildning, och jag tror att det gäller både för Samhall och andra städföretag, säger hon.
Men utbildningen handlar om mer än att uppfylla kundernas krav.
– Det är ett yrkesbevis, ett bevis på din kompetens och på att du städar på rätt sätt. Det handlar både om kundkrav och att stärka rollen som städare, säger Ros- Marie Kling.

Även från fackligt håll är kompetensutveckling och vidareutbildning viktiga frågor och enligt Peter Aronsson, studieansvarig ombudsman i Fastighets, är fackets syn att mer kunskap bör ge mer i lön. I förbundets lönepolitiska program finns också en vision om att rätt kompetens bland medlemmarna ska ge stark anställningstrygghet, positiv löneutveckling och ökad självkänsla.

Trots att fler utbildas menar företagen i Almegas branschrapport att det inte utbildas i tillräckligt stor omfattning. En anledning kan vara att det inte är nog att det ställs krav på utbildning i upphandlingen för att städarna också ska få gå någon utbildning.
– Beställaren följer inte alltid upp det fullt ut och det gör att företagen inte heller känner sig tvingade att utbilda, säger Almegas näringspolitiske expert Ari Kouvonen.
Om det ställs krav i upphandlingen är det ofta på något av de två etablerade yrkesbevisen i städbranschen, SRY eller PRYL.

Utbildningsmöjligheter i städbranschen

(Du kan också läsa listan och hela temat  som pdf: Tema kompetensutveckling)

STÄDUTBILDNINGAR MED CERTIFIERING


 • SRY yrkesbevis
  Etablerat yrkesbevis för städservice samt hemservice och sanering. Utbildning i professionell städservice. Utbildningen hålls av certifierade handledare, antingen internt på företag eller genom utbildningsanordnare. Avslutas med praktiskt, muntligt och teoretisk prov. Mer info på www.sry.se/yrkesbevis/
 • Kompetensbevis SRY bas
  Enklare kompetensbevis på grundläggande nivå. Vanligt för nya i branschen. Kräver godkänt i praktiskt, muntligt och teoretiskt prov. Läs mer  www.sry.se/sry­bas/
 • PRYL, Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare
  Etablerat yrkesbevis. Utbildning hålls utifrån öppen standard utan krav på certifierad handledare. För yrkesbevis krävs skriftligt certifieringsprov som övervakas av personal från ett ackrediterat företag. Läs mer  www.borago.se
 • CLV, Certifierbar lokalvårdsutbildning
  Kurs i två delar – CLV: grundkurs om städning och städteknik, CLV+: fördjupning om arbetsrelationer och etik. Kursen avslutas med en certifiering. Läs mer www.renkunskap.com

GRUNDKURSER UTAN CERTIFIERING

 • BIS­-utbildning
  Komprimerat startpaket om städningens grunder som städmetoder, maskinkunskap och ergonomi, läs mer  www.renkunskap.com 
(se fliken ”Utbildningar”)
 • Arbetsmarknadsutbildning, lokalvård
  Grundutbildning med tre inriktningar: lokalvård, hemservice och sanering. Riktar sig till den som är eller riskerar att bli arbetslös, läs mer www.lernia.se/utbildning/

FÖRDJUPANDE KURSER

Exempel på kortkurser:

 • Ergonomi och städmetoder.
 • Redskap och maskiner.
 • Kem och golvmaterial.
 • Certifierad hygientekniker.
 • Golvvårdsutbildning steg 1 och 2.
 • Städmaskincertifikat.
 • Moppcertifikat.
 • Trappstädning.

Läs mer www.lernia.se och www.borago.se

KORTKURSER FÖR ARBETSLEDARE OCH BLIVANDE ARBETSLEDARE

 • Arbetsledarutbildning.
 • Nordisk städstandard Insta 800.
 • Kvalitetssäkring av städtjänster.
 • Städupphandling.

Läs mer  www.borago.se

ANDRA YRKESUTBILDNINGAR

 • Fönsterputs
  Få utbildningar finns men några utbildare erbjuder kortkurser om redskap och putstekniker, ergonomi och säkerhet. Exempel på anordnare: Keyline städ & konsult, Ren Kunskap Gbg och Borago.
 • Sanering
  Finns inga särskilda certifieringar i branschen och inga specifika utbildningskrav. Utbildning oftast genom handledning på arbetsplatsen. Förekommer dock kortkurser i bland annat PCB- sanering. Exempel på anordnare: Svenska fogbranschens riksförbund och Riv- och Saneringsentreprenörerna.
  Professionell sanering är en grundutbildningsbok för saneringstekniker. Läs mer www.sry.se/utb­material

Läs hela temat som pdf: Tema kompetensutveckling