TEMA UTBILDNING. Många fastighetsskötare går i pension, vilket ger kunskapsbrist i branschen. Därför satsas en hel del på utbildning och vi har besökt en kurs om skadebesiktning av våtrum.

Kursledaren Kent Bergström visar bilder på mögelskadade delar i badrum och diskuterar med de elva deltagarna vad skadorna kan bero på.
– Mycket kan hända i en fastighet när stommen i huset är gammalt och den fylls med moderna badrum och kök.
 Så det gäller att ha koll och undanröja riskerna för fuktskador, säger Kent Bergström.

Roland Holmsten, reparatör på Riksbyggen i Gävle, är på kursen för att föreningar allt oftare beställer våtrumsbesiktningar vid avflyttning. Dessutom köper de flesta föreningar en så kallad statusbesiktning av lägenheter vart tredje år. I den ingår att leta efter vatten- och fuktskador.
– Jag vill ha mer på fötterna. Till exempel är det viktigt att veta mer om reglerna kring säkra vatteninstallationer för att minska riskerna för vattenskador, säger han.
Roland Holmsten berättar att Riksbyggens grundinställning alltid varit att främja kompetensutveckling men att företaget blivit ännu mer positivt under de senaste åren.
– I fastighetsbranschen måste företagen ha personal med bred kompetens för annars är man sårbar, säger han.

Göran Näslund, utbildningsrådgivare på företaget Plus som ordnar kursen, tycker att arbetsgivarna i fastighetsbranschen är bättre på att satsa på kompetensutveckling jämfört med för några år sedan. Det beror främst på de stora pensionsavgångarna.
Den bilden delas också av arbetsgivarorganisationerna i branschen.
– Företagen jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling, allt från ren yrkesfärdighet till kundvård. Men flera har svårt att ersätta den personal som gått i pension, mycket kunskap har försvunnit, säger Stefan Lennström, förhandlare på Almega Fastighetsarbetsgivarna.
– Många företag jobbar med interna utbildningar. Livslångt lärande är viktigt för att arbetsgivarna ska ha en konkurrenskraftig personal, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning är också en facklig fråga, menar Peter Aronsson, ansvarig för fackliga studier och yrkesutbildningar på Fastighets.
– Rätt kompetens ger våra medlemmar en stark anställningstrygghet, positiv löneutveckling och ökad självkänsla. Så står det i förbundets lönepolitiska program. Mer kompetens ska också ge mer i lön, säger han och fortsätter:
– Självkritiskt kan jag säga att kompetensutveckling ibland hamnar långt ner på priolistan över fackliga frågor. Fackklubbarna behöver bli bättre på att bevaka detta. Flera företag ställer höga kompetenskrav till exempel vid nyanställning av personal så kraven på ökad kompetens ökar, säger Peter Aronsson.

Validering av kunskaper är en fråga som Fastighetsbranschens utbildningsnämnd jobbat med i flera år. Det är också ett instrument som Fastighets tror på.
– Jag tror att det finns väldigt mycket kompetens som företagen inte tagit tillvara. Validering är ett bra sätt att ta reda på vad de anställda kan och vad som behöver kompletteras, säger Anita Dehlbom, tillförordad verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Kursledaren Peder Andersson (i mitten) instruerar Johan Östenblad från Förvaltaren i Sundbyberg och Roland Holmsten från Riksbyggen i Gävle.

På kursen om skadebesiktning av våtrum är det dags att ta en titt på golvbrunnar och vad man ska vara uppmärksam på för att undvika fuktskador.
– Jag har tidigare inte tänkt på att även hålla koll på att tätningsmassan finns ända ut i kanten, närmast brunnen, när man besiktar klinkergolv. Annars kan skit samlas där och leda till fuktskador, säger Roland Holmsten.

Utbildningsmöjligheter i fastighetsbranschen

(Du kan också läsa listan och hela temat  som pdf: Tema kompetensutveckling)

LÄNGRE UTBILDNINGAR

 • Gymnasieskolan
  VVS- och fastighetsprogram med fastighetsinriktning leder till jobb som fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärd.  Läs mer  www.skolverket.se

  Yrkesinriktade kurser
på gymnasial nivå


  VVS- och fastighetsprogrammet finns i ett åttiotal kommuner inom yrkesvux. Yrkesvux har även kortare kurser för att komplettera kunskaper inom fastighetsbranschen. Varierande ansökningstider beroende på när kurserna startar. Ansök till komvux eller vuxenutbildning i den kommun man är skriven. Kostnadsfri
 och berättigar till studiemedel (studiestöd och studielån) från CSN, Centrala studiestödsnämnden.
  Läs mer www.csn.se, www.studentum.sewww.skolverket.sewww.komvuxutbildningar.se
 • Högre utbildningar
 efter gymnasiet

  Fastighetstekniker och drift- och fastighetsteknikerutbildningar inom yrkeshögskolan på tio orter: Malmö, Värnamo, Göteborg, Örebro, Linköping, Botkyrka, Solna, Stockholm, Uppsala och 
Falun. Teori kombineras
med praktik. Även utbildningar till fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare. Krav på godkänd gymnasieutbildning. Ansökningstid varierar under våren. Kostnadsfri och berättigar till studiemedel (studie- stöd och studielån) från CSN, Centrala studiestödsnämnden.
  Läs mer  www.yrkeshogskolan.se, www.myh.se
 • Utbildningar inom trädgårdsskötsel

  Från längre vuxenutbildningar inom trädgård till kortkurser i till exempel växtkännedom och trädbeskärning på ett tjugotal orter.
 Läs mer på www.yrkesbevis.se
  Kortkurser i utemiljöskötsel och förvaltning samt i beskärning och trädvård i Fastighetsakademins regi. Läs mer www.fastighetsakademin.se

KORTARE KURSER

 • Reparation och service av vitvaror, fuktmätning, praktisk juridik för fastighetsvärdar, arbete på tak. Kurserna är oftast i Stockholm, Malmö, Eslöv och Göteborg. 
  Drift-och fastighetsutbildning i Malmö, Stockholm och Göteborg. Läs mer om hela utbudet på Plus Utbildning AB,  www.plus.se. Plus ordnar också företagsanpassade kurser.

 • Energioptimering för fastighetsskötare och drifttekniker och grundläggande elteknik
för arbete med starkström. Läs mer www.fastighetsakademin.se
 • Licens för att använda skylift eller saxlift på Yrkesakademin, www.ya.se
 • Använda certifieringssystemen i miljöarbetet hos Sweden Green Building Council, www.sgbc.se
 • Handledarutbildning för alla som är handledare åt praktikanter på jobbet. Mer om utbildningen på www.fastun.se

ÖVRIGA SÄTT ATT FÖRKOVRA SIG

 • Få papper på din kompetens som fastighetstekniker genom validering. Sker på Fastighetsakademin och Plus Utbildning. Arbetsgivaren betalar ofta kursavgiften och lön under tiden. Prata med chefen.
 • Läs mer om alla typer av utbildningar inom fastighetsbranschen på Fastighetsbranschens utbildningsnämnds webbsida, www.fastun.se