Det har varit intensiva dagar på förbundskontoret den senaste tiden. Förbundet införde ett nytt it-system med medlemsregister, avisering och ärendehantering i december, men övergången till det nya har gått allt annat än smärtfritt. Det har bland annat lett till trassel med medlemmars betalning av fackavgiften. Aviseringen har blivit försenad, några har också fått betala fel avgift och det har inte gått att spåra vilka som betalat vad. Anställda på kontoret har behövt gå igenom medlemslistor manuellt för att åtgärda felaktigheter. Detta och otaliga krismöten med konsultföretaget som byggt systemet har skapat ett enormt merarbete.
Mitt i detta, och mitt i uppstarten inför årets avtalsrörelse, kom så avslöjandena om Kommunal som skakade om hela fackföreningsrörelsen.

Vad tycker du att man kan dra för slutsatser av det som hänt i Kommunal?
– Hela fackföreningsrörelsen i Sverige drabbades av Kommunals affärer. Det som har gjorts är ju att alla förbund börjat titta på hur representationen ser ut, till exempel. Vi i Fastighets hade redan börjat se över våra policyer för ett halvår sedan, men jag tror att alla fick tankeställare. Beter jag mig på rätt sätt? Det tror jag är den stora lärdomen.

Var det bra att det kom fram?
– Ja, jag tycker att det är bra att man gör sådana här undersökningar ibland, för jag tror lätt att man blir lite fartblind.
Bland Aftonbladets avslöjanden fanns detaljer om att personer i Kommunals ledning bodde gratis på konferensanläggningen Marholmen, beställde upp alkohol efter förbundsstyrelsemöten från den egna krogen och åkte på lyxiga representationsresor. Något liknande förekommer inte i Fastighets, intygar Magnus Pettersson.
– Jag har aldrig ens tänkt tanken att bo privat på Rönneberga. När vi har vanligt förbundsstyrelsemöte betalar alla sin egen lunch och sedan reser var och en hem på kvällen. Någon gång per år har vi tvådagarskonferens och då är det samma regelverk som alltid gäller.

Den skriftliga policy ni har är inte specificerad vad gäller mängd av alkohol, är det en brist?
– Det kan jag tänka mig att det kommer att ändras, nu är den lite öppen för tolkning. Men även om det inte står i skrift har vi en regel att vi serverar två glas öl eller två glas vin.

Ibland bjuds det också på sprit, är det bra att öppna för det?
– På kongresser, som är vart fjärde 
år, tycker jag inte att det är direkt fel att bjuda på en avec till kaffet. Det är ju upp till individen att välja. Och ombuden uppskattar det speciella med en kongressmiddag.

Finns det skäl att överväga om man över huvud taget ska servera alkohol för medlemmarnas pengar?
– Jag tycker att vi måste ha möjligheten till viss representation med alkohol, och då pratar vi öl och vin i huvudsak. Ibland hör det ju till om man har en finare middag att man faktiskt ska kunna erbjudas vin till maten.
I kölvattnet av Kommunalavslöjandena har Fastighets infört nya redovisningsrutiner för representationen. Nu särskiljs alkohol från övrig dryck och mat.

När ni nu fått anledning att se över rutinerna, anser du att ni har gott samvete?
– Ja, jag tycker att vi kan stå för vad vi gör.

Avslutningsvis, avtalsrörelsen fortsätter, hur är temperaturen?
– Vi har ju inte hunnit möta våra motparter på alla områden ännu. Det man kan märka är att det finns en stor oro för avtalsrörelsen och vad som ska hända. Med tanke på att vi inte har någon LO-samordning, och att vi vet Medlingsinstitutets inställning att bara gå på den procentsats som industrin förhandlar. Jag är rädd för att vi kommer få se en massa konflikter.

Ni har ju viss vana vid konflikter.
– Vi är ett förbund som inte gått igenom någon avtalsrörelse, vad jag kan komma ihåg, utan att lägga ett varsel.

Är det för att era motparter är extra hårda eller för att ni är extra tuffa?
– Om man tittar på vår varselstatistik kan man säga att Almega utmärker sig som motpart. Där har vi lagt flest varsel. Ofta har det berott på att vi strävar efter konkurrensneutralitet mellan våra avtal och att löneökning uttryckt i kronor 
i stället för procent är viktigt för oss.
– Vi är inte rädda för att ta en konflikt och nu har vi dessutom fullständigt stöd från övriga 6F-förbund, så vi står inte ensamma.

Läs också Reglerna ständigt under lupp

Magnus Pettersson

Gör: Ordförande i Fastighets.
Ålder: 50 år.
Bor: Haninge.
Familj: Fru och två vuxna bonusbarn.
Intressen: Vara ute i naturen, sommarstugan och att läsa böcker.