Under 2014 var arbetarkvinnors genomsnittliga faktiska månadslön 17 860 kronor före skatt. Motsvarade för arbetarmän var 24 469 kronor. Begreppet faktisk månadslön i LO:s undersökning innebär att man tar hänsyn till den faktiska arbetstiden och inte räknar om lönen till en heltidslön. Deltidsarbete är vanligt i många branscher och i genomsnitt är arbetarkvinnors tjänstgöringsgrad 78 procent av en heltidsanställning.
– Faktisk lön visar den råa sanningen om vad män och kvinnor i Sverige tjänar. Kvinnors arbetsmarknad utvecklas sämre. Deltidsanställningarna, som är den stora akilleshälen för kvinnors löner, fortsätter att öka, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LO:s undersökning visar att framför allt kvinnor i arbetaryrken har halkat efter i lön jämfört med kvinnor och män i tjänstemannayrken under åren 2012 och 2014. Även arbetarmän har kommit efter men något mindre än arbetarkvinnor.

LO presenterar en rad förslag i rapporten. LO vill att arbetsmarknadens parter ska ta ett betydligt större ansvar för jämställda löner. Att prioritera kollektivavtalens lägstalöner är ett annat krav. LO:s långsiktiga mål är att lägstalönerna för vuxna ska motsvara minst 75 procent av månadslönen för arbetare.
Eftersom kvinnor i arbetaryrken ofta har de sämsta arbetsvillkoren på arbetsmarknaden vill LO bland annat att heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden och att anställningstryggheten förbättras.

Rapporten Jämställdhetsbarometern 2016 visar hur arbetsmarknaden ser ut för män och kvinnor. Årets upplaga har fokus på löner. Hela rapporten finns på www.lo.se