Regeringen arbetar just nu med 
ett lagförslag som ska skydda visselblåsare, det vill säga de som larmar om missförhållanden på arbetsplatser. Men skyddet gäller i första hand interna larm. Det kan leda till att missförhållandena aldrig blir allmänt kända.

Som du säkert vet har vi yttrandefrihet här i landet. Den är inte obegränsad, du får exempelvis inte förtala någon med dina påståenden. Men i övrigt får du säga ganska mycket. Du får debattera, skriva insändare, kanske skriva en bok etcetera.
Du får också lämna tips till din lokala tidning eller radiostation om något du tycker är fel. Om du vill kan du göra det anonymt. Då får den journalist som tog emot ditt tips inte berätta för någon att det var du som lämnade tipset. Journalisten har tystnadsplikt. Det brukar kallas att du har meddelarskydd – journalisten ska skydda dig som källa.

Men om du arbetar på den privata arbetsmarknaden, som du antagligen gör, då får du inte vända dig till medierna hur eller när som helst. Det beror på att du ska vara lojal med din arbetsgivare. Det finns sådant som din arbetsgivare inte vill ska bli allmänt känt. Ditt företag konkurrerar med andra företag och då
är det viktigt att kundkontakter, arbetsmetoder och annat som arbetsgivaren anser vara företagshemligheter stannar inom företaget.

Det är få som med avsikt röjer företagshemligheter, däremot kan du ha sett och hört sådant som inte hör hemma på en arbetsplats. Ditt företag kanske fuskar med skatten, betalar inte in pensionsavgifter, har svart arbetskraft eller bryter mot någon miljölag. Du tycker det här är fel och vill att fler ska få reda på det så att det kan bli en ändring. Kan du då tipsa om missförhållandena till medierna?
Ja, men det får inte vara det första du gör. Det finns flera domar från Arbetsdomstolen, AD, om personer som förlorat jobbet när de vänt sig till medier eller på annat sätt har berättat om missförhållanden. Och AD:s domar visar att för att du inte ska riskera ditt jobb när du tipsar exempelvis en tidning, måste du:

  • Först vända dig till din chef så att han/ hon kan ändra på det som är felaktigt.
  • Det du påstår måste vara sant eller du ska tro att det är sant.
  • Du får inte vara ute efter att skada ditt företag.
  • Man kan också säga att du inte får föra vidare skvaller eller hämnas på din arbetsgivare.

Men det svåra är kanske det första kravet – att först ta upp saken med din chef. Det kan vara chefen som är problemet. Eller också gillar inte chefen att du är en ”bråkstake”. Han eller hon har också en chef och vill nog inte att den chefen får reda på missförhållandet.
Därför stannar många missförhållanden inom företagen och på många ställen blir det därför inte bättre.

Som du läste i inledningen vill nu regeringen skydda ”visselblåsare”. Tanken är att det ska bli förbjudet för en arbetsgivare att säga upp, försämra lönen eller på annat sätt försämra villkoren för en ”visselblåsare”. Skyddet gäller både om du larmar internt inom företaget eller externt till exempel till medierna. Men för att få skydd om du larmar externt, måste du först ha informerat din chef. Det vill säga samma regler som gäller i dag.
Det är bara allvarliga missförhållanden du kan gå direkt till medierna med. Och det är svårt att veta var gränserna går. Så även med det nya förslaget från regeringen finns det en risk att många missförhållanden stannar inom företagen. Flera fackförbund har kritiserat förslaget just på grund av det kravet.

I en kommande artikel ska jag beskriva vad du bör tänka på när du kontaktar medier.

FAKTA: Tänk på detta om du vill larma om missförhållanden på jobbet

  • Först måste du vända dig till din chef så att han/hon kan ändra på det som är felaktigt.
  • Det du påstår måste vara sant eller du ska tro att det är sant.
  • Du får inte vara ute efter att skada ditt företag.