Snabbspåret för nyanlända med rätt kompetens för fastighetsbranschen är snart verklighet. Fack och arbetsgivarorganisationer har nu kommit överens med Arbetsförmedlingen hur det ska gå till.

Snabbspåret handlar om att erbjuda praktik och utbildningsmöjligheter för fastighetstekniker och ingenjörer, två bristyrken i branschen. Arbetsförmedlingen har via matchning hittat 135 personer som uppgett att de har erfarenhet som fastighetstekniker och 200 med erfarenhet som ingenjörer som passar i fastighetsbranschen. Totalt har Arbetsförmedlingen drygt 2 000 nyanlända som kan passa för olika typer av jobb i fastighetsbranschen.

För ett år sedan bjöd regeringen in till trepartssamtal med fackförbund och arbetsgivare. Syftet var att de tillsammans ska skapa vägar för att snabbare få in nyanlända på arbetsmarknaden. Fastighets är ett av de fackförbund som deltog i samtalen.
– Att korta ner tiden för nyanlända att komma till arbetslivet är positivt, både för individen och för landet. Det är också viktigt för integration. Dessutom råder det brist på fastighetstekniker och rätt så många av de nyanlända har eftergymnasiala utbildningar, säger Jari Visshed, tredje förbundsordförande i Fastighets.

Även på Fastigo, en av arbetsgivarorganisationerna i överenskommelsen, är man positiv till att snabbspåret nu kan komma i gång. För fastighetsbranschen är det här ett sätt att rekrytera kompetenta personer till svårrekryterade befattningar.
– Flera av våra medlemsföretag har redan hört av sig och undrat när snabbspåret kan bli verklighet. Det finns goda förutsättningar för att ordna praktikplatser för de personer som Arbetsförmedlingen fått fram. Jag hoppas att de första kan vara ute på praktik före sommaren, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Enligt överenskommelsen ska de nyanlända i snabbspåret kombinera arbete och utbildning. De ska erbjudas validering av av sina kunskaper och ges möjligheter till kompletterande utbildningar vid behov.
– Förhoppningsvis kan arbetsgivarna erbjuda personerna anställning på företagen efter praktiken, säger Jari Visshed.

Nästa vecka ska Arbetsförmedlingen träffa representanter för fastighetsbranschens arbetsgivarorganisationer för att informera dem om snabbspåret.

Överenskommelsen är mellan Arbetsförmedlingen, Fastighets, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna och KFO.

Läs också Nytt snabbspår till jobb för nyanlända