Allt fler blir sjuka av stressen på jobbet. Stressen är också ett stort arbetsmiljöproblem för yrkesgrupperna inom Fastighets. En ny intervjuundersökning från Arbetsmiljöverket visar att det inte alltid finns resurser på arbetsplatserna för en bättre arbetsmiljö.

Mellan åren 2010 och 2014 har antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av den organisatoriska arbetsmiljön ökat med 70 procent. Det visar statistiken från Arbetsmiljöverket. Sjukdomarna kan bero på stressen på jobbet eller problem i relationerna på arbetsplatsen.
– Stressen har ökat också för våra medlemsgrupper. I städbranschen är stressen det största arbetsmiljöproblemet, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig på Fastighets.

Att det är vanligt att hög arbetsbelastning kan leda till sjukfrånvaro bekräftas också i en ny intervjuundersökning från Arbetsmiljöverket med arbetsgivare och arbetstagare. 68 procent av arbetsgivarna och 80 procent av arbetstagarna känner till någon som blivit sjuk av den anledningen. Över hälften av samtliga tillfrågade känner även någon som är i riskzonen för att bli sjuk på grund av stress.

Det saknas resurser på arbetsplatserna för att göra arbetsmiljön bättre. Av de tillfrågade arbetsgivarna tycker bara 23 procent att chefer och arbetsledare har tillräckligt mycket stöd för att kunna skapa en god arbetsmiljö. Av arbetstagarna tycker 18 procent att stödet är tillräckligt.
Undersökningen, där cirka 1 000 arbetsgivare och 2 000 arbetstagare intervjuats visar också att uppfattningen att ohälsosam stress på jobbet beror på individen och inte på arbetsmiljön finns kvar. 31 procent av arbetsgivarna och 17 procent av arbetstagarna håller med om påståendet att ”det är mitt eget ansvar om jag känner mig stressad på jobbet”.

Från 31 mars ska nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö träda i kraft.  Enligt de nya reglerna ska arbetsgivarna bland annat se till att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstiderna inte leder till ohälsa.
– Jag tycker att det är den viktigaste föreskriften i arbetsmiljöområdet efter systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskriften är ett verktyg som vi kan använda i arbetstidsfrågor, till exempel för att motverka delade turer. Nu gäller det att våra skyddsombud ska lära sig att använda den, säger Torbjörn Jonsson.

LO ska ta fram en folder om föreskriften som stöd till skyddsombuden. Under april och maj ska Fastighets ordna temadagar för skyddsombud och lokala ombudsmän då den nya föreskriften är ett av huvudämnena.