Den lokala ledningen på Samhall i Göteborg meddelade i februari att de inte längre vill förhandla med klubben på företaget utan med ombudsmannen på regionkontoret. Anledningen var, enligt Samhall, att de hade förlorat förtroendet för klubben.

Fastighets menar å sin sida att problemen grundar sig i turbulens och stor omsättning av chefer. Det har hänt att de har missat att förhandla med facket och inte har avsatt tid att diskutera problem med facket.
Fastighets menar också att det inte är arbetsgivaren som bestämmer vem de ska förhandla med. Att inte gå via klubben innebär att de bryter mot förhandlingsordningen i kollektivavtalet.

Men eftersom frågan inte kunnat lösas lokalt har Fastighets centrala ombudsman från Stockholm kopplats in.
– Samtalen som pågår nu känns bra och jag tror att vi kommer fram till något bra. Det handlar om att hitta bättre samverkansmöjligheter, bättre dialog och snabbare agerande, säger Joakim Oscarsson.
Än så länge finns bara en muntlig diskussion men de tittar på olika alternativ och Joakim Oscarsson är övertygad om att de kommer att bli överens.

Jorma Kuosmanen, klubbordförande på Samhall i Göteborg, är hoppfull men hoppas också att det blir snabba förändringar då läget är fortsatt låst hos honom.
– Än så länge är det ingen skillnad här. Jag har haft personärenden men inga förhandlingar sedan det här dök upp, säger han.

Läs mer:
Samhalls ledning vägrar förhandla med klubben