Arbetslösheten är betydligt högre i Fastighets yrkesgrupper än för hela arbetskraften i landet. Det visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror för februari var 7,9 procent av hela arbetskraften utan arbete. Siffran omfattar både dem som är öppet arbetslösa och dem som deltar i program. Motsvarande siffra för Fastighets arbetslöshetskassa är 11,9 procent. Av dem deltar över hälften, 6,1 procent, i program via Arbetsförmedlingen.
Att Fastighets arbetslöshetssiffror är högre än genomsnittet är inte ovanligt. Så har det sett ut under en längre tid.

Arbetslösheten bland medlemmarna i Fastighets arbetslöshetskassa var något högre för februari än för januari då 11,8 procent var utan jobb. Arbetslösheten har dock minskat under de senaste tolv månaderna. Februari 2015 var 12,1 procent av medlemmarna i Fastighets a-kassa arbetslösa eller deltog i program via Arbetsförmedlingen.

Siffrorna för hela 2015 visar att arbetslösheten i Fastighets a-kassa var störst i början av året med 12,1 procent och lägst under juni och juli då 10,6 av medlemmarna var helt utan arbete.