Styrelsen för Rikshem meddelar i dag att vd:n Jan-Erik Höjvall lämnar sitt jobb. Bakgrunden är avslöjanden om felaktigheter i ledningens representation och resor.

Förra månaden kom rapporten som visade på intressekonflikter, vidlyftig representation och resor. Vd och vice vd hade bland annat rest till USA med sina respektive och låtit företaget betala. Representationen i samband med möten med kommunföreträdare ifrågasattes också. ”Vid sju av de granskade 15 tillfällen har förmånen inte varit av obetydligt värde, vilket är mer än 500 kronor per person”, skrev revisorn Martin Krüger.

Bostadsbolaget Rikshem bildades 2010 och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Bolagets vice vd Ilija Batljan sparkades redan i december och när revisorsrapporten presenterades uttalade AMF att man saknade förtroende även för vd Jan-Erik Höjvall. I börja av mars meddelade även Fjärde AP-fonden att Höjvall borde bytas ut. Trots misstroende stannade Höjvall kvar på sin post, men i dag meddelar företaget att han lämnar. Samtidigt byts delar av styrelsen ut. Sven-Göran Svensson, som i dag är förvaltningschef på Rikshem, utses till tillförordnad vd.

– En granskning av vd Jan-Erik Höjvalls och den tidigare vice vd Ilija Batljans resor och representation  har visat allvarliga brister. Reglerna ska följas, oavsett vilken position personen har på företaget. Det är helt fel att de utnyttjat sina positioner, säger Conny Lundin, ombudsman på Fastighets som förhandlar med Rikshem i ärenden som berör hela företaget.L

Rikshem har cirka 177 anställda och har vuxit kraftigt, bland annat genom uppköp av fastigheter av kommunala bostadsbolag.

Läs mer:
Hård kritik mot Rikshem