Samhalls grunduppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Vid en extra bolagsstämma i början av 2016 ändrades och utökades detta på uppdrag av regeringen. Utöver grunduppdraget skulle företaget också skapa arbeten åt ytterligare 2 000 långtidsarbetslösa personer, framför allt unga genom så kallade utvecklingsanställningar.

Men Samhall i Lund vill göra ytterligare utökningar. För att minska på övertidsberget vill Samhall ta in extern personal, till exempel studenter, som inte har någon funktionsnedsättning.
– Idén om att minska övertiden är god. Men när man tar in personal utifrån gömmer man problemet. De kör folk i botten och det är inte det som är tänkt, säger Jan Clausen, fackligt ombud i Fastighets region Syd.
Han menar att det i så fall vore bättre att använda egen personal från andra arbetsställen för att täcka upp, snarare än att ta in personal utifrån.
– Samhall ska ju vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för personer med funktionsnedsättning, säger Jan Clausen.

Anders Johansson, förhandlingschef på Samhall, känner inte till detaljerna om situationen i Lund men menar att det inte strider mot avtalet att ta in personal utifrån.
– Jag känner till konstruktionen och den är korrekt, säger han.
Anders Johansson hänvisar till en bilaga till kollektivavtalet som reglerar ”direktanställda arbetare anställda inom Samhalls verksamhetsområde” och menar att det gäller alla LO-förbund som har tecknat kollektivavtal med Almega Samhallförbundet.

Han förklarar att det är relativt ovanligt att göra på det här sättet men han tycker inte att det är konstigt att det inträffar.
– Vårt uppdrag är att jobba med personer med funktionsnedsättning men det kan uppstå situationer där Arbetsförmedlingen inte har personer att anvisa medan det finns vissa arbetsuppgifter som måste utföras snabbt, säger Anders Johansson.
Alternativet hade varit att täcka upp med intern personal men som kanske finns på andra orter och som då skulle få lång resväg.

Joakim Oscarsson, central ombudsman för Fastighets, menar att frågan bör lyftas till en politisk nivå.
– Även om detta är okej enligt avtalet så finns den moraliska frågan. När Samhall går in och konkurrerar på vanliga arbetsmarknaden snedvrids konkurrensen eftersom de får statligt bidrag för en del av lönekostnaderna. Om de dessutom stärker upp med friska personer faller syftet med Samhall, säger han.

Eva-Lena Jansson (S), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott med ansvar för frågor om Samhall, är sedan tidigare kritiskt mot hur Samhall fungerar.
Hon är också mycket frågande till att Samhall väljer att ta in annan personal utan funktionsnedsättning till de vanliga tjänster som annars utförs av personer i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
– Jag tycker att det här låter mycket konstigt. Rent generellt strider det mot Samhalls grundidé att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. De har ett samhällsuppdrag och kan inte konkurrera med andra städföretag och dessutom ta in personer utan funktionsnedsättning. Då försvinner hela idén med Samhall, säger Eva-Lena Jansson.

Hon menar att det redan finns en diskussion kring Samhall inom Socialdemokraterna och att hon även kommer att gå på Samhalls ordinarie årsstämma i april för att lyssna hur de resonerar i frågan.